• สัญชาติไทย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน การตลาด
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.