• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

1 min ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Economics, Statistics, Real Estate
 • Research
 • Strong Excel

3 mins ago

 

Applied
 • Thai, Male/Female age not over 30 years old
 • 8 years experience in IAR insurance field
 • Strong knowledge of MFG fields

10 mins ago

 

Applied
 • Create graphic design and artwork.
 • Illustrator, Photoshop.
 • Have 1 - 3 years exp. in graphic design.

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Market Research
 • Planing and Organisation Skill
 • Service mind

6 hours ago

 

Applied
 • Cosmetics, FMCG experience
 • Good presentation skill
 • Strong sales and marketing experience

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • To penetrate and develop the market
 • Increase awareness on both company and products.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • Product Manager / Sales Manager

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด จัดกิจกรรม และโปรโมชั่น
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย
 • ปริญญาตรีทางด้านการตลาด

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28 -34 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • FMCG , marketing

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing a business plan and sales strategy
 • Managing the performance and development
 • Graduate of a 4-year business related degree

11 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male 26-35 years old
 • Bachelor's degree in any field
 • 3 years experience of sale in steel trading

17 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 25-35 years
 • Bachelor's degree in any field
 • 5 years in sales and marketing experience

17 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work with high stability global
 • Opportunity to fully utilize your sales skill
 • Opportunity to extent your capability and advance

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Brand manager / Product manager
 • Brand Development/ New Product development
 • Retail or Consumer Business

17 hours ago

 

Applied
 • Marketing online and offline
 • Marketing communication
 • PR and Event

17 hours ago

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

17 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in school or college management
 • Excellent communication skills
 • Able to travel

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ideally use of Adobe Photoshop, IDesign, UX etc.
 • Oversee a team of designers and marketers
 • Oversee company's online sales and presence

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • modern trade, Trade marketing
 • ประสานงาน Key Account, โปรโมชั่น
 • ยอดขาย, กิจกรรมส่งเสริมการขาย

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 5 years’experience in marketing, advertising or PR

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop strategy and action plan to drive Sales
 • Managing product portfolio and KPI performance
 • Plan and manage budgets and expense within control

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading MNC with excellent business practices
 • Excellent growth potential
 • Experienced in Thai Anti-Corruption

17 hours ago

 

Applied
 • Brand Communication Management
 • 7 Years in Integrated Marketing Initiatives
 • Strong Team Management Skills

17 hours ago

 

Applied
 • Planning promotional activities
 • 1-4 years direct experience in Trade Marketing
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing

17 hours ago

 

Applied
 • Manage and control the market activity
 • Manage customer in Traditional Trade
 • Ability to speak English as well

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience
 • Degree or higher in Business Administration
 • Excellent problem solving and communication skills

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 3 years experiences in Pet
 • Good knowledge of pet food industry

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 Years in Digital Marketing and Sales
 • Academic Excellence, Business Acumen, Leadership
 • Strong Entrepreneurial Approach

17 hours ago

 

Applied
 • Degree with 2-3 years marketing experience
 • Strong problem solving and analytical skills
 • Ability to work and engage cross-functionally

17 hours ago

 

Applied
 • Commercial/ Sales
 • Experience in Media would be an asset
 • Thai National

17 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • At least 7 years experiences in marketing field
 • Analytical skill, presentation, Good in English
 • Having experiences in FMCG is a plus

17 hours ago

 

Applied
 • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

17 hours ago

 

Applied
 • มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรระดับสากล
 • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา

17 hours ago

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Brand Management
 • Marketing
 • Marketing Manager

17 hours ago

 

Applied
 • Someone who lives the JWT 4 C values - Courage
 • A team player, someone wants to push other people
 • Someone who is energetic, charismatic and fun

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in Marketing or related fields.
 • 3 years experiences in Consumer Product.
 • Good command of English.

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ
 • มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
 • มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

17 hours ago

 

Applied
 • Marketing comunication manager / PR manager
 • European, Luxury motor vehicle
 • Dynamic / Smart person

17 hours ago

 

Applied
 • Experience in Pharmaceutical or healthcare.
 • Experienced in sales and marketing role.
 • Strong entrepreneurial spirit & drive for success.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • รับผิดชอบการวางแผนการตลาด

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
 • กระตุ้นยอดและวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและและยอดขายสินค้า

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.