• เพศ ชาย – หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant)
 • ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
 • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขาสื่อสารตรา
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

01-Dec-16

 

Applied
 • Minimum BA Degree
 • 3-5 years work experience
 • English language skill (written & verbal)

30-Nov-16

 

Applied
 • Aged 32-40 years old.
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Business
 • Good command of English.

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for overall existing key account
 • Initiating key account management and sales
 • Expanding the potential customer base

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age not over 45 years old
 • degree or higher, preferably in Business Admin
 • 15 years of work experience in OEM brand

29-Nov-16

 

Applied
 • ดูแลสื่อการตลาดออนไลน์
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

29-Nov-16

 

Applied
 • Planning Channel strategy
 • Execute Customer promotion,POSM
 • Conduct Post evaluation of sell out activities

28-Nov-16

 

Applied
 • ร่วมกำหนดเป้าหมายยอดขายของบริษัท
 • กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการตลาด แผนการตลาด
 • มีพลังและความกระตือรือร้นในการทำงาน

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.