• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel
 • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร

19-Oct-16

 

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีจิตบริการ และบุคลิกภาพดี

18-Oct-16

 

Applied
 • บริหารทีมขายกำหนดยอดขาย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • pharmacy or medical sciences or marketing
 • 1-3 years relevant work experience
 • experience in aesthetic field

28-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.