• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด
 • สามารถตัดสินและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการบริหารสัญญาการให้บริการ Terminal Use
 • จัดทำ/ ปรับปรุงสัญญา Terminal Use Agreement (TUA)
 • จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 35 - 45 years old
 • Bachelor Degree in related fields
 • 5 - 10 years working experience in Automotive part

8 hours ago

 

Applied
 • To build up & lead a team for business development
 • To maintain the existing customers base
 • To coordinate and communicate with internal

8 hours ago

 

Applied
 • Experience in Sale, Marketing.
 • Good command in English.
 • If Japanese literate would be plus.

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • คุมสื่อ online และสื่อป้ายต่างๆ รวมถึงwebsite
 • จัดทำ competitor survey วิเคราะห์แและนำเสนอ
 • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

11 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in an investment sales
 • Bachelor’s degree in a business related
 • Meets marketing and sales financial objectives

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • sales , customer
 • service
 • clients

23 hours ago

 

Applied
 • Strengthen relationship with local communities
 • Internal & external communications
 • Media Relations, Graphic Design

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English communication.
 • Background of Sale, CS, Marketing, HR or BD.
 • Strong interpersonal and communication skills.

23 hours ago

 

Applied
 • การเก็บภาพงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
 • ติดต่อประชาสัมพันธ์กับสื่อและนักข่าว
 • วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชล

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sale and marketing duties ,Activities
 • Perform other job assign
 • Experience in field marketing Automotive

23 hours ago

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Printing or Packaging
 • 0-3 years industrial sales experience
 • Visiting potential customers to prospect

23 hours ago

 

Applied
 • Marketing and property management experiences
 • ให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องเช่า/หรือซื้อบ้านในโครงการ
 • Effectively coordinates multiple tasks

23 hours ago

 

Applied
 • Excellent understanding of digital MKT concepts
 • Creative and strategic thinking.
 • Skills and experience in creative content writing.

23 hours ago

 

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

16-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, 27 years old up
 • Degree in Marketing, Logistic, Administration
 • At least 5 years’ experience in Marketing

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน

16-Jan-17

 

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
 • มีใจรักบริการ

16-Jan-17

 

Applied
 • จัดซุ้มโปรโมชั่นสินค้าต่าง ๆ
 • จัดเตรียมสินค้าโปรโมชั่นในพื้นที่พลาซ่า
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความขยัน อดทนและใจเย็น

16-Jan-17

 

Applied
 • Female age 25 between 35 years old
 • 5-10 years relevant working experience
 • Basic Computer Skills in MS office

15-Jan-17

 

Applied
 • 3 years of extensive working experience in manage
 • Fluent in English
 • Communication & Interpersonal Understanding

14-Jan-17

 

Applied
 • Strong digital marketing background
 • Social Media Savvy
 • Able to relocate to Chonburi

14-Jan-17

 

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Business Admin
 • 0 - 3 years experience
 • English, TOEIC 600

14-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ2ปีขึ้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่าง

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 5 years relevant experience in Sales & Marketing
 • Good command of both spoken, written English

13-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female age over 30 years old
 • Bachelors or Master degree in business, marketing
 • Experiences in product development

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Business administration
 • Male or Female , 27 years up
 • Experience 4 years up

13-Jan-17

 

Applied
 • Achieve the sale budget and estimation sales
 • Handle and coordinate with production
 • Contact with shipping agents & Carriers

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensures business is turned over properly
 • Assists in leading all day-to-day activities
 • Achieves personal sales goals

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย , อายุระหว่าง 23 ปี - 30 ปี
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

13-Jan-17

 

Applied
 • excellent written and verbal communication
 • 5 years+ marketing and/or brand experience
 • Development of marketing strategy

13-Jan-17

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

13-Jan-17

 

Applied
 • Lead, manage and develop a country team
 • Manage and develop a network of dealers
 • Protect and develop the brand in market

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Import Export
 • Marketing
 • Computer program e-mail

13-Jan-17

 

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

12-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการเจรจา สื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

12-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

12-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

12-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ20-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา เช่นสาขาการจัดการ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • รับโทรศัพท์ภายใน/ภายนอก ดูแลรับจดหมาย
 • ประสานงาน ติดต่อข้อมูลข่าวสาร
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Expand sales activity in new market.
 • Marketing Quotation and submit to customer
 • Female, age between 30 - 35 year.

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Science, Chemistry
 • experience in Sales and Marketing - 2 years
 • Valid driving license.

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.