• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารสาขาการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-OFFICE
 • มีความคล่องตัวสามารถเดินทางไปประจำต่างจังหวัด

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in BBA, Marketing or Management
 • 5 years’ Experience in Sales Management
 • Able to work either in BKK, Esan, Chonburi, Phuket

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Prefer minimum 2 years of experience
 • Work Location : Pattaya Chonburi / Phuket

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

18-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารสถาบันการเงิน หรือ การตลาด 5 ปี

18-Oct-16

THB30k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.