• เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / การขาย การตลาด
  • รู้เส้นทางในภาคใต้ และ กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

19-Apr-17

 

Applied
  • Thai nationality candidate only.
  • Bachelor’s Degree of Business Administration.
  • 1-2 years of sales experience in health care.

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.