• ติดต่อหน่วยงานต่างเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ
 • อายุ 22 ปี - 35 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • เชี่ยวชาญเส้นทางที่จะทำการตลาดเป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรการขาย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ในการขายสินค้า
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

4 hours ago

THB90k - 120k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Strong leadership skills with thorough knowledge
 • Has Strong knowledge & experiences
 • Self-motivated, fast learner and result – oriented

4 hours ago

 

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

4 hours ago

THB90k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อ Social เช่น Application
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Grow up in world’s famous brand of Japan
 • Opportunity to utilize your skill
 • Convenience for transportation (Sathorn)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master’s Degree in Marketing
 • Aged not over 35 years old
 • 3-5 years experience in marketing fields

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exhibition sales and sales administration
 • Strong interpersonal and organizational skills.
 • Good command of English skills.

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in marketing or related fields.
 • Experience of devising and managing exhibitions
 • Strong interpersonal and organisational skills.

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degrees in marketing
 • Good knowledge of frozen seafood products
 • Improve local Thailand sales in Food service

4 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading trading
 • An opportunity to contribute Sales skills
 • An opportunity to receive attractive package

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Highly experienced with social media patform
 • FB Business Management, Hootsuite, GA, Brandwatch
 • Fluent in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager / Account Executive
 • Client Management & Customer Care
 • English Speaking & Writing Required

4 hours ago

THB20k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Establish influencer marketing platforms
 • Integrates local consumer insights
 • Consumer & market trends

4 hours ago

 

Applied
 • Marketing platforms
 • Business go-to-market strategies
 • Digital marketing

4 hours ago

 

Applied
 • HTML/CSS/JavaScript/MySQL/MsSQL/VB6/ASP.net
 • end-to-end software development process
 • 3 years of experience in CRM Software

4 hours ago

 

Applied
 • Creation of the annual digital marketing
 • SEO, SEM, email marketing strategy
 • Generate online traffic

4 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Department store, Japanese language
 • Digital Marketing, social media, blogging
 • html & CSS, Photoshop and Illustrator

4 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะหรือประสบการ์ในการเขียน content
 • Social Media Promotion การตลาดออนไลน์
 • Social Media Ad,google, facebook, twitter,Line

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge of Surgical Devices
 • Been in commercial of Orthopedic,Trauma,Spine, etc
 • Experiences in sales & marketing strategies

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขาย 1 ปี ขั้นต่ำ
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์

4 hours ago

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • Develop marketing strategy and marketing plan
 • Work experience in Digital Marketing
 • Works well under pressure.

4 hours ago

 

Applied
 • Developed comprehensive products' marketing plan
 • Manage promotional budget expenditure
 • Designed, developed product training program

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • maintains excellent relationships with OTApartner
 • Monitor Occupancy and Revenue for all properties
 • OTAs commissionable website

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A proven sales record in finding new leads
 • Very good English skills.
 • Bachelor’s degree or higher in any related field.

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 30-40 ปี (รับ 2-3 อัตรา) อัตราเพิ่ม
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Direct sell and FMCG experience
 • Good English and communication skill
 • Strong leadership

4 hours ago

 

Applied
 • Strong branding experience
 • Rebranding
 • Marketing

4 hours ago

 

Applied
 • media planning and buying
 • Google AdWords
 • Facebook

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have Event Marketing or Organizer background
 • Management skill at least 5 Yrs.
 • Strategic and entrepreneurial thinking

4 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Trade program, Trade spending, MT strategy
 • Category Management, Shopper Marketing
 • Solid in promotional materials and activities

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International marketing of FMCG Consumers&Beverage
 • Cooperate brand blueprint and regional platform
 • Creating a brand plan/ brand strategy

4 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master’s Degree in Marketing.
 • Exposure in brand building in MNC/FMCG.
 • Good command in English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Marketing, planner, merchendiser
 • Very Good English. International work Environment
 • Passion in Cosmetics, Beauty, Fashion.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Manager experince
 • Orthopedic or Medical Device experience
 • excellent English

4 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years of experience in digital marketing
 • Experience from e-commerce business is a plus
 • Manage traffic in social media / e-commerce web

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • 3 years’ experience in marketing or brand manage.
 • Good command in writing and speaking English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • FMCG Food business will be advantaged
 • Good presentation and leadership skill.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Business Administration, Liberal Art
 • At least 3-year experience
 • 14 months (full time)

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science
 • Industry experience in Luxury Goods | Retail
 • Allocates resources effectively

4 hours ago

 

Applied
 • digital marketing, SEO, SEM, PPC, Google Adwords
 • facebook, linkedin, creative, content, ROI, banner
 • social media, graphic designer, event, seminar, ad

4 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Brand Management
 • Digital Marketing
 • New Product Development

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong account management
 • 5 years in marketing function
 • hire purchase, leasing or consumer finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Marketing
 • Thai nationality, female only
 • Direct marketing experience in fashion retail

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.