• วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

7 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

30-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

30-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ
 • จัดงาน Event ตามเทศกาล
 • ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค

30-Apr-17

 

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • Degree in Business Administration or any related

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • PR activity
 • CSR activity
 • press release

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Seek for potential customer mainly
 • Survey market situation

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

27-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Brand Management.
 • Flexible to travel upcountry.
 • Good attitude and interpersonal skill.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare strategy for brand building, yearly market
 • Experience in marketing, sales, trade.
 • Good command of spoken and written English.

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • BD,Marketing,Sales of Labelling, Packaging
 • Intensive Travel in ASEAN
 • Excellent Command in English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3-7 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, MBA is a plus
 • 3 years plus experiences in Sales & Marketing
 • Self-Confident,Positive / Can do attitude

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้น
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้นำเสนอแผน

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Communication, Marketing, PR
 • 5 years of experience in PR/ Branding / Marketin
 • Good command of spoken and written English

25-Apr-17

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการเพื่อให้บรรลุยอดขาย
 • ใช้โปรแกรม MS Office - Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ออกต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.