• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

4 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female
 • Bachelor’s degree in Marketing, Computer Science
 • 5 years of experience in digital marketing field

6 hours ago

 

Applied
 • A Thai Citizen.Male or Female
 • 5 years of experience in marketing communication
 • Experience from Advertising Agency

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • The Account Director oversees planning
 • Proven track record as an account manager
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business development and marketing communications
 • Minimum a Degree
 • 3-5 years sales experience is preferred

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English (spoken and written)
 • xcellent organization and writing skills in Englis
 • Male or female, Thai national

7 hours ago

 

Applied
 • To work for renowned Brand
 • Golden opportunity to fast tract the career
 • Dynamic work place

8 hours ago

 

Applied
 • Product innovation and branding role
 • Strategic marketing inputs
 • Excellent team

8 hours ago

 

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Develop and deliver ATL & BTL activities
 • Golden work location

8 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in marketing
 • Bachelor degree or higher in Business Admin
 • Excellent communication skills

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Up to two years’ experience in product management
 • Able to organize, manage and respond positively

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developing a communications plan
 • Developing a media relations strategy
 • Writing and producing PR content, presentations

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Communication
 • ุ5 years experiences in PR and CSR
 • PR and CSR strategie

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in spoken Chinese
 • Bachelor's or Master's degree in Marketing
 • 5 years’ experience in Export and Logistics

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Up to two years’ experience in market research
 • Possess strong leadership, with an analytical mind

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruiting new staff/ make shift table
 • Contact with Thai customer
 • Good command of English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Communication
 • Digital Marketing, Public Relations
 • Machinery Manufacturing, Machine

11 hours ago

 

Applied
 • Graduate in Public Relations, Communication
 • Direct experience in jobs involving with multi-s
 • Media training, experience in handling public an

11 hours ago

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

12 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, Business Develop
 • working experience in Trade Marketing,Modern Trade
 • Food & Beverage,Sale,Brand,Marketing,General Trade

12 hours ago

 

Applied
 • 3 years’ experience in Social Media or FMCG.
 • Has SEO/ SEM, marketing database, social media.
 • Strong analytical skills and good in team player.

12 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนิสิตจบใหม่
 • ทัศนคติดี มั่นใจในตัวเอง
 • อัธยาศัยดี กระตือรือร้น

12 hours ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven experience in Digital Marketing
 • Proficient in Thai and English language
 • Highly passionate for Hospitality industry

16 hours ago

 

Applied
 • Fluent in English (Excellent verbal and written)
 • Self motivator with strong analytical
 • work under pressure and meet demanding timelines

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-30 years old
 • degree in Marketing or any related fields
 • Good command of English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-35 years old
 • Bachelor or Master degree in Marketing
 • 5-8 years working experience in marketing

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female aged 30-45 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • 5 years hands-on experience in Marketing

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing, Economics
 • Master's degree in B.A. in marketing
 • Conduct a market research and analysis

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implementing/executing plan, planning, supporting
 • Developing and monitoring marketing plans
 • Reviewing marketing activities

21 hours ago

 

Applied
 • Experience working at digital media company
 • At least 5 years of experience in the digital
 • Experience planning strategy

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Consumer Insight
 • Marketing Research
 • Insight

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Marketing / Busines
 • Work experience in Telecom industry
 • At least 8 years of working experience

21 hours ago

 

Applied
 • Responsible forPlan & Develop Marketing Strategy
 • Responsible for operational marketing management
 • take action to achieve the targeted Key Performanc

21 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Identify business opportunity&risk with suggestion
 • Monitor drive & review market development plan
 • Create market intelligence and database

21 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3 year experience in Marketing
 • Experience from Food products or FMCG
 • Work at Italthai building, Bangkok (Mon-Fri)

21 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in marketing
 • Fluent in both Thai and English
 • Strong background in sale & marketing

21 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายยอดขาย
 • ประสบการณ์ทำงานใน Modern Trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Represent International Brands
 • Attractive Salary
 • Performance Incentive

21 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

21 hours ago

 

Applied
 • MLM,Direct selling,health supplement
 • MLM
 • marketing, operations,distributors

21 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสาร สื่อสารมวลชน
 • รักงานเขียน สามารถเขียนบทความ แปลหรือเรียบเรียง

21 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality candidate only
 • Proven record of sales achievement
 • Be able to travel to up country

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

21 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตาด/ลูกค้า รวมถึงคู่แข่ง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 1-2 ปี
 • ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ผ่านงาน Event /Roadshow

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำสื่อส่งเสริมการขายเช่น โบร์ชัวร์ แคตตาล็อค
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียในการนำเสนองาน

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.