• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ฯ
 • มีความสามารถ ทักษะ ในการ Presentation
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเครื่องสำอาง

01-Dec-16

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • เข้าใจและชำนาญการใช้ Social Media
 • มนุษยสัมพันธ์ดีมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied

Event Specialist

Hitech Link Co., Ltd.

Bangkok Area - Nonthaburi

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

29-Nov-16

 

Applied
 • ป.ตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์ การตลาด เภสัชศาสตร์ ฯ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านการตลาดเครื่องสำอาง อื่นๆ
 • มีความรู้ด้าน Digital Marketing

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีสาขาการตลาดหรือด้านอื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษาะในการคิดวิเคราะห์เชิงกลุยทธ์ได้ดี

21-Nov-16

 

Applied
 • Food Science Education & Sales Experience is AVG
 • SME company with reasonable income and benefit
 • Manage sales target & relation with distributor

14-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.