• ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ชอบการทำงานนอกสถานที่และพบปะผู้คน
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศ

42 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of English language
 • Minimum 3-5 years of working experience
 • Familiar with the hotel and tourism industry

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • FRESH GRADUATE
 • To gain experiences
 • จบใหม่

1 hour ago

THB20k - 45k /month

Applied
 • วางแผนและการควบคุมการผลิตสินค้าในที่ต่าง ๆ
 • พัฒนาสินค้าหรือโปรแกรมอุปกรณ์สื่อสาร
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่นำเสนอขายให้กับลูกค้า

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Coordinating with marketing consultant, PR
 • Handling PR event organization and management
 • Experience in sales & marketing or PR

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 6-10 years’ experience in retail store
 • New Stores set up skills /experience
 • Good management skill and leadership

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • marketing and rail and traffic management systems
 • business plan and budgetary and forecast , costs
 • strategic and thinking Master and Engineering

2 hours ago

 

Applied
 • Digital marketing
 • planning,execution
 • sponsorship program

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age 22-25 ,Bachelor in related field
 • JLPT N3 , Good in Japanese & English
 • 20,000 - 30,000 THB + Benefits

2 hours ago

 

Applied
 • Internet Marketing International Scale
 • Creative Design Marketing, Work from home/anywhere
 • Overseas Training, Experince not essential

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Advance skill in Microsoft Excel,Access
 • Preferable experience in automotive industry
 • Minimum 5 years working experience in after sales

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development (New Market) 1 position
 • BD (Tourist, Exported Market) 1 position
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาด

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in developing Web Application
 • Preferably knowledge of the Magento E-commerce
 • Knowledge of HTML5, CSS3, PHP and MySQL

3 hours ago

 

Applied
 • Experience design for Web Applications
 • Strong working knowledge of Photoshop
 • Solid UX knowledge based and experiences

3 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 year experience in web, social network
 • Experience in online shopping experience
 • Excellent written and verbal communication skills

3 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years’ experience in call center, CS managemen
 • Excellence service mind
 • Highly developed sense of integrity

3 hours ago

 

Applied
 • Familiarity with e-commerce
 • Good command in English and Thai
 • Computer literacy especially

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any related field
 • 2 years’ experience in buying, merchandising
 • Good command in spoken and written English.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

4 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Marketing Officer, Marketing Supervisor
 • MARCOM, Game online, good English communication
 • Marketing strategy and plan

4 hours ago

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in any related field
 • 5 years’ experience in buying, merchandising
 • online business/e-commerce or relevant work experi

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • diversity
 • good opportunity
 • good remuneration

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 5 years marketing experience plus
 • knowledge of Marketing Strategy, Digital MK

4 hours ago

 

Applied
 • online marketing and communications strategy
 • website development, social media planning
 • SEO analysis, write digital content

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree with 5-8 years marketing
 • Strong problem solving and analytical skills
 • Ability to work and engage cross-functionally

4 hours ago

 

Applied
 • Japanese nationality
 • Minimum 5 years related experiences
 • Strong client service and communication skills

4 hours ago

 

Applied
 • Establish and maintain long-standing
 • Plan and organize press conferences
 • Review & edit corporate and product press release

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Produce, manage, monitor sim and customer
 • Gather information ฿ analyze current capabilities
 • Conduct mapping of products and services

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or a higher degree in Marketing
 • At least 2 years’experience in Promotion Marketing
 • Fashion loving, beauty & luxury product admire

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA Required, MBA from a notable institution prefer
 • 5+ years experience within a senior level marketin
 • Track record of developing comprehensive

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years creative experience in related fields
 • Well understanding in U/I and U/X
 • Copy-based required. Not Art director/graphic

5 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing
 • Retail Sales
 • Product Management

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Marketing/Brand Management
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • Food/ FMCG / Consumer Goods

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in financial analysis, financial model.
 • Perform profitability analysis for potential sales
 • Computer proficiency in Microsoft Excel.

5 hours ago

 

Applied
 • Analyze user behavior data
 • Design game features & oversee their completion
 • Manage project prioritization

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 yrs. exp. in PR or corporate communication
 • Excellent communicator
 • Strong writing and speaking skill both Thai & Eng.

5 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • ดูแลรับผิดชอบการตอบคำถามลูกค้า อัพเดทเนื้อหา
 • รับออเดอร์สินค้าจากลูกค้า ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ

5 hours ago

 

Applied
 • ร่วมวางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ตรวจสอบผลงานที่ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ
 • สำรวจการแข่งขันในตลาด และทำรายงานเสนอที่ประชุม

5 hours ago

 

Applied
 • Master’s degree in Marketing
 • More than 5 years experience in Marketing Research
 • Experience in Ad hoc customized quantitative

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in PR from a well known hotel
 • English speaking is a must
 • PUBLIC RELATIONS

5 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality age between 22-30 years old
 • Bachelor's degree in communication arts, marketing
 • Experience in Digital Marketing

6 hours ago

 

Applied
 • Enthusiastic, Supportive, Well organised person
 • Excellent Communication
 • Computer skills required

6 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality age between 22-30 years old
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • Good Computer literacy : MS-Word, Excel, Power Poi

6 hours ago

 

Applied
 • Salary 30-50 K.
 • Sale/Marketing Executive
 • Property or Non-Property

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age at least 35 Years
 • Bachelor of Marketing or Related Field
 • Sale Supervisory Experience at least 5 years

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing
 • 1-4 years direct experience in Trade Marketing
 • Experienced MS Office package

6 hours ago

 

Applied
 • Understand customer business and needs.
 • Be passionate about business development
 • Strong people & communication skills.

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย,การตลาด ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวางแผนการขาย กลยุทธ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.