• Bachelor’s Degree with at least 5-8 years of
 • experience in Marketing and communication
 • Male/ Female age not over 45 years old

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female. Age 35 years old and over
 • Degree or higher in Marking or related fields
 • 5 years of work experience in marketing

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
 • กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
 • กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Brand Wilsonart
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านการประสานงาน รักงานบริการ

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Executive
 • Sales and Marketing
 • Marketing Export

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาสถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร
 • ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied

Admin Online

Sincerely Screen Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้
 • แอดมินฝ่ายขาย และรับออเด้อทางออนไลน์

27-Jul-17

 

Applied
 • Strategic Market Manager
 • Marketing
 • Strategic Market Manager

26-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • มีความมั่นใจและรักงาน งานบริการ

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female ,Thai Nationality
 • Degree or Master in Marketing, Engineer, Business
 • 10+ years of marketing experiences Consumer,Auto

26-Jul-17

 

Applied
 • งานที่สร้างความภูมิใจ
 • พัฒนาสังคม
 • ได้ทำงานกับบุคคลระดับผู้บริหารเจ้าของกิจการ

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Executive
 • Sales and Marketing
 • Marketing Export

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านการตลาดและลูกทีม
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 3-5 years of
 • experience in Safety
 • Male/ Female age not over 37 years old

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.