• ประสบการณ์การบริหารระบบการขาย
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาใดก็ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียนได้คล่อง

8 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนการขาย (Sale action plan)
 • ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์การงานขาย (อย่างน้อย 1 ปี)

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in Market Research or Sensory Science
 • 1-2 years working experience in the Food industry
 • Market research, consumer insight

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง-ชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีใจรักการตลาด
 • บุคลิกดีและมีทักษะการพูดเป็นอย่างดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

8 hours ago

 

Applied
 • Experience in Brand Management.
 • Flexible to travel upcountry.
 • Good attitude and interpersonal skill.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare strategy for brand building, yearly market
 • Experience in marketing, sales, trade.
 • Good command of spoken and written English.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Management of Subsidiaries’ and Suppliers
 • Involvement in the Catalogue products listing.
 • Involvement in ISO 14001 environment procedure.

8 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female
 • B.A in Business Administration or related field
 • Welcome a new graduataion

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BD,Marketing,Sales of Labelling, Packaging
 • Intensive Travel in ASEAN
 • Excellent Command in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male Age 28 - 37 years
 • Bachelor or Master Degree in any pertinent field
 • Experience Sales, Marketing in modern trade

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการจัดการแบรนด์
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คิดอย่างเป็นระบบ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐาน HTML XML CSS PHP JAVA

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านขายวัสดุก่อสร้าง, พื้นชนิดต่าง
 • ติดต่อลูกค้า นำเสนอขายสินค้า คัดเลือก
 • ติดตามประสานงาน ติดตามยอดสั่งซื้อและยอดค้างชำระ

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Minimum 3 years fashion /marketing / creative
 • Planning or strategy experience

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Fashion Merchandiser
 • 1 years retail management experience in fashion
 • Directs the execution of brand’s promotional

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3-7 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน

26-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, MBA is a plus
 • 3 years plus experiences in Sales & Marketing
 • Self-Confident,Positive / Can do attitude

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้น
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้นำเสนอแผน

26-Apr-17

 

Applied
 • เพิ่มช่องทางการจำหน่ายกลุ่ม Modern Trade
 • จัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย
 • วางแผน, บริหารและจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า

25-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female 27-35 years up
 • at least 3 year preferable
 • Computer literacy , Analizing Skill

25-Apr-17

 

Applied
 • ทำ content สำหรับเผยแพร่ บน social media
 • ดูแล website และ social media
 • จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆสำหรับการตลาด

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 2 ปี
 • อัพเดทเว็บไซด์ และ โพส FB
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ SEO, SEM , Social Network

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า,การตลาดหรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านทางด้านงานการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

25-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male, age above 25 years old.
 • Bachelor degree in Marketing or related field.
 • Managing oversea distributors ( B2B )

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of experience in marketing
 • Completion of catalogue/brochure for the country
 • Strong communication and interpersonal skills

25-Apr-17

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Science or any field
 • Experience in Brand and Marketing in B2B business
 • Proficient in spoken and written English

25-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS.OFFICE

25-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor Degree in Communication, Marketing, PR
 • 5 years of experience in PR/ Branding / Marketin
 • Good command of spoken and written English

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing or related fields.
 • Min 1 - 3 years’ experience in social media
 • Strong interpersonal & communication skills

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors’s Degree
 • Marketing experience at least 1 years
 • Adobe illustrator and Photoshop will be advantage

25-Apr-17

 

Applied
 • 5-7 years of solid experience in Business Develop
 • Bachelor’s degree / Master’s degree
 • Very good English communication

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ได้ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี จะพิจาณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
 • Traslating Thai staff and Japanese management
 • 3-5 years experience in Coordinator or Interpreter
 • Japanese (JLPT N1, N2, N3)

24-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย เท่านั้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้านิรภัยส่วนบุคค 1-3 ปี
 • หากมีวุฒิที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่พร้อมใช้งาน

24-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Sense of fashion is required
 • Self-starter with an excellent personality
 • Must have excellent communication skills

24-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female age above 23 years old
 • Bachelor degree in business, marketing
 • Leading monthly & seasonal marketing campaigns

24-Apr-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่
 • ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและฝ่ายผลิตในบริษัท
 • เพศชาย / หญิง - อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลกิจกรรมด้านการขายและการตลาด
 • วางแผนกระตุ้นยอดขาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทุกสาขา
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel, Word ได้

24-Apr-17

 

Applied
 • Ensure that the business model is in place
 • Excellent command of English
 • Knowledge of ISO9000, ISO14001 and HACCP is a plus

24-Apr-17

 

Applied
 • Male/ Female Age 20-30 Years.
 • Bachelor's degree in marketing or related fields.
 • At least 0-1 year in experience marketing.

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male or female, age 25 up
 • Bachelor 's degree in marketing or related field
 • Good command of English

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier
 • ส่งมอบรายละเอียดงาน คิด Wording

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.