• มีความรู้เรื่อง PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • เจ้าหน้าที่การตลาด เรื่อง PPE
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE

3 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 1. ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • สวัสดิการ 1. โบนัสประจำปี 2. เบี้ยขยัน 3. พักร้อน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ทุนบุตรเรียนดี,เงินช่วยเหลือ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ
 • จัดงาน Event ตามเทศกาล
 • ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค

3 hours ago

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

3 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male/Female 27-35 years up
 • at least 3 year preferable
 • Computer literacy , Analizing Skill

11 hours ago

 

Applied
 • Handling Sales of machineries and Spare parts
 • To expand new and existing client base
 • To coordinate with internal and external parties

12 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in Marketing, Engineering
 • automobile industry
 • Good command of English or Japanese

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆของตลาด
 • ควบคุมดูแลและพัฒนาทีมงานขายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี

24-Mar-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • Degree in Business Administration or any related

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To work with world’s leading motorcycle company
 • To gain good welfare and well benefits
 • To utilize your skill and grow with the company

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Computer Literate in Microsoft Office
 • Good communication in English

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, age 22-38 years
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Experience in marketing and sale skill

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลกิจกรรมด้านการขายและการตลาด
 • วางแผนกระตุ้นยอดขาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS.OFFICE

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด , อายุ25ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนตามตกลง, เพศชาย/หญิง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานสนุก เปิดกว้างทางความคิด

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier
 • ส่งมอบรายละเอียดงาน คิด Wording

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 - 3 years experience in Plastic / Packaging
 • Excellent command of English communication.
 • Able to travel aboard

23-Mar-17

 

Applied
 • ขายหรือให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์หรือเครน
 • บริหารทีมขาย
 • วิเคราะห์ตลาด

23-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, Accidental Ins,Transportation Fee
 • Japanese Auto Parts Trading Company
 • Exp. in Sales in Japanese Trading Company

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administra
 • 5-10 years sales experiences in international
 • Good command of English. Chinese language

23-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการส่วนขายต่างประเทศ
 • Export Sales Manager
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย / การตลาด

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master degree in MBA.,marketing
 • Age 35 up,strong background and at least 3 years
 • Strong leadership and interpersonal

23-Mar-17

 

Applied
 • Able to handle customer inquiries
 • Good command English language
 • Able work under pressure

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย After Market มาก่อน
 • ประสบการณ์ด้านงานขายหรือขายออนไลน์มาก่อน

23-Mar-17

 

Applied
 • Assistant Marketing Manager
 • Marketing
 • PR

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in famous logistic business
 • Opportunity to expand new line business
 • Utilize your skills to help the company

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years' experience at a senior level
 • Excellent written and verbal English & Thai
 • Manufacturing industry exposure.

23-Mar-17

 

Applied
 • Prepare strategy for brand building, yearly market
 • Experience in marketing, sales, trade.
 • Good command of spoken and written English.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Brand Management.
 • Flexible to travel upcountry.
 • Good attitude and interpersonal skill.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Assist in development and implementation of Trade
 • Ensure timely and efficient implementation
 • Co-ordinate the execution of Trade Marketing

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in integrated marketing
 • A good sense of the media and retail landscape
 • Experience in design, loyalty, PR and social media

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช./ปวส.ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานด้านการตลาด โดยการรักษาฐานลูกค้าเก่า

22-Mar-17

 

Applied
 • Thai national, age 28– 38 yrs. old
 • BA or MBA, with major in Marketing or related fiel
 • at least 5 yrs. experience

22-Mar-17

 

Applied
 • delivering excellent communication & presentation
 • Providing e business solution to our customers
 • Providing support to Group IT

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ได้ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี จะพิจาณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้าน Promotion &CSR , Event
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความเป็นผู้นำ

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Good level of computer literacy
 • 8-10 year exerience in packaging indstry

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Perform sales activities, contact oversea customer
 • Exp. 1-2 year in Sales or Marketing function
 • Good command of English or French language

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • 3 Years Experience in Marketing
 • Strong ability to work independently and effective
 • Excellent written & verbal communication skills in

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent at strategic planning, target setting
 • Degree or higher in Economics, Business Management
 • Thai nationality only

22-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female,Thai nationality, Age 35-45
 • Degree or higher in Marketing, Business Admin
 • 5-7years working experience in Sales and Marketing

22-Mar-17

 

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Very good knowledge Excel and Outlook
 • Female age between 25-40 Years.Friendly but strong

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 23-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การบริหาร
 • มีความรู้และประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.