• วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
 • ประสบการณ์งานขาย 2-3 ปี
 • สามารถเดินทาง/ พำนักชั่วคราวในพม่าได้

21 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินกิจกรรมการขาย รวมถึงการเข้าพบลูกค้า
 • วางแผนงานการจัดงานของ Organizer ประจำปี
 • ประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 - 10

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การขาย
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

21 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการออกแบบงาน ตกแต่งป้าย
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ออกแบบดีไซน์
 • โปรแกรมในการออกแบบเช่น 3ds, Lightweb, Ilustrator,

21 hours ago

 

Applied
 • Manage outsourced agency to develop
 • Manage content in company’s website
 • Co-ordinate HQ in Japan to develop product

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด / ขาย / บริหารจัดการ
 • ประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการตลาด

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย- หญิง
 • อายุ 30 - 40 ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

21-Oct-16

 

Applied
 • 2 years’ experience in Sales, Marketing
 • Responsible for the all sales business in the area
 • Own transportation with a valid driving license

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • 5-7 years experience in Sales or Marketing
 • Experience to manage PC Team

20-Oct-16

 

Applied
 • วางแผน Online เพื่อเพิ่ม traffic ให้กับเวปไซต์
 • คิดแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่ม Engagement ในเฟสบุคIG
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานลูกค้า
 • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านประชาสัมพันธ์
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

19-Oct-16

 

Applied
 • Promotion planning, strategy and development
 • Promotion execution
 • Promotion evaluation and budgetary control

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

18-Oct-16

 

Applied
 • Over 10 years of experience in sales/marketing
 • To set up yearly target of sale amount and volume
 • To coordinate with headquarter

18-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
 • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
 • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Small and youg team
 • Startup atmosphere
 • Work in an international environment

11-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.