• Bachelor’s Degree in Business Administrative
 • Able to work under pressure
 • Be able to travel in Thailand and have own car

26-May-17

 

Applied
 • Proven experience as Managing Director
 • Good command in English communication
 • Developing Brand to be recognizes and well known

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์การตลาดออนไลน์ ออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced Business Sector-Telecommunication
 • Strong Business Development and Strategy
 • including planning, budgeting, implement

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการทางด้านการตลาด อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร-การเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย / หญิง ศ
 • อายุ 27 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา การตลาด
 • มีความรู้ในงานโฆษณาและออกแบบ
 • วางแผนรูปแบบงานต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการออกแบบ
 • ออกแบบตกแต่งงานอีเว้นท์ (3D)
 • ออกแบบงานกราฟฟิคดีไซน์ (2D)

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการขาย, การตลาด, บริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขาย, มีทักษะการขายเป็นอย่างดี

26-May-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Be knowledgeable in new technology, trends
 • Have great computer skills

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด โฆษณา
 • 3 ปีทางด้านการตลาด การจัดการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด และสื่อสารการตลาด

26-May-17

 

Applied
 • กิจกรรมทางการตลาด
 • ส่งเสริมการขาย
 • Marketing Manager

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
 • ดูแลงานสื่อออนไลน์
 • สามารถขับรถกะบะได้และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • Marketing
 • Health and Beauty products
 • Japanese Retail Store

25-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ตั้งบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

25-May-17

 

Applied
 • ทำ Marketing เพื่อซิ่งยอดให้พุ่ง ลูกค้าเยอะ
 • สร้าง Awareness เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้สินค้า ฯลฯ
 • TOEIC ขั้นต่ำ 600 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี

25-May-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้ดูแลสื่อโซเชี่ยลมีเดีย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ไม่มีปัญหากับการ Work Hard กลับบ้านดึกๆดื่นๆ

25-May-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • campaign marketing
 • offline/online marketing
 • Other Income

25-May-17

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองการขายและปิดการขาย
 • อายุ 22 – 35 ปี - เพศ หญิง
 • ชอบงานบริการขายสินค้า รักงานขาย

25-May-17

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าและสร้างยอดขาย
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหาร การตลาด
 • มีประสบอการณ์ 5-10 ปี ด้านการขาย หรือการตลาด

25-May-17

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองการขายและปิดการขาย
 • เพศ หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • ชอบงานบริการขายสินค้า รักงานขาย

25-May-17

 

Applied
 • วางแผนและพัฒนาระบบการขาย Online
 • ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อให้เป็นรู้จัก
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • Controlling stock and inventory.
 • Achieve the same store sales increase targets
 • Good command of English.

24-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือมากกว่า
 • เงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน
 • สวัสดิการโบนัสประจำปี งานเลี้ยง-ท่องเที่ยวประจำปี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • engineering marketing, rail & road infrastructure
 • coordinate & support Sales Engineer
 • marketing activities & support to drive biz growth

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ
 • เป็นผู้นำ พัฒนาทีมงานขาย ให้แนวทางในการทำงาน

24-May-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

24-May-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจ รักษา
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำศัลยกรรมตกแต่ง
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ระดับเกรดเฉลี่ย3.00

24-May-17

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และบริหารงบประมาณ
 • จัดการ CRM ลูกค้าต่างชาติ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูล
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
 • หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีความคล่องตัวสูง,ชอบพบปะลูกค้า
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

24-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์, การตลาด, บริหารธุร
 • มีทัศนคติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Internal Communication
 • Marketing Communication
 • Brand & Employee Engagement

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์อักษร
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

24-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

24-May-17

 

Applied
 • ดุูแลช่องทางการจัดจำหน่าย digital marketing
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, สื่อออนไลน์, มัลติมีเดีย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำการตลาด

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Analytical thinking and creative thinking
 • Good proficiency in English

24-May-17

 

Applied
 • Agriculture, Internal Communication
 • Google, Mac, photoshop, video editing
 • iConnect 2.0 (intranet)

23-May-17

 

Applied
 • Marketing
 • Planner
 • Strategy

23-May-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • บุคคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีไหวพริบดี

23-May-17

 

Applied
 • Marketing communication, planning & development
 • MICE, Hotel and Venue industries experiences
 • Excellence command of Thai and English language

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • degree graduate in Pharmacy or other Science
 • Over 5 years of direct experience as Sales
 • Strong PowerPoint presentation skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and implement marketing strategy
 • Organize events related to marketing activities
 • Manage company website, intranet, social medias

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Marketing or related field
 • Multi-tasking with good prioritizing skills
 • Strong analytical skills with result oriented

23-May-17

 

Applied
 • Promotion
 • campaign
 • Marketing Planing

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • Any experience in software products sales
 • Proven ability to drive the sales process

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.