• มีความคิดสร้างสรรค์
  • เข้าใจและชำนาญการใช้ Social Media
  • มนุษยสัมพันธ์ดีมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied

Event Specialist

Hitech Link Co., Ltd.

Bangkok Area - Nonthaburi

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

06-Dec-16

 

Applied
  • Settle Company Brand and Product Brand to targeted
  • Corporate or Marketing communication
  • Brand Building Process and Communication Strategy

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.