• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

4 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business Admin
 • Good analytical, interpersonal, Leadership
 • Strong organizational skills

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration or rela
 • At least 0.5 to 1 years of supporting sales
 • Energetic with service mindset

13 hours ago

 

Applied
 • Do tracking with all transection
 • Support and coordinate with Sale team
 • Welcome fresh Graduated

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age between 30-40 years old.
 • Degree in Sales, Marketing
 • Strong Sales and Marketing Analysis

23 hours ago

 

Applied
 • Age between 35-40 years old.
 • Bachelor or Master Degree in Sales, Marketing
 • Experienced in managerial Level

23 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 34
 • ปวช. - ปริญญาตรี

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Microbiology, Biotechnology
 • 2-3 years’ experience in Sale & Marketing,
 • Ability to work in team and independently

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Thai nationality, male or female
 • BA/MBA in marketing, business communications
 • 5-7 years Direct experience in Automotive

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age not over 30, Exp. in Admin, GA
 • Good in English or Chinese will be advantage
 • 50,000 THB up + Benefits + Bonus + allowance

23 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age between 35 - 40 years old
 • At least 5 yrs of experience in Marketing
 • Bachelor Degree in any field

23 hours ago

 

Applied
 • regional marketing
 • marketing manager
 • trade marketing

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • FMCG, Sales & Marketing
 • Two to five years' experience required
 • Work with an industry leader

23 hours ago

 

Applied
 • Marketing manager, Asst. Marketing manager
 • Home Electronic, Home Appliance
 • Good English communication

23 hours ago

 

Applied
 • Trade Marketing Manager
 • Channel Marketing Manager
 • Customer Marketing Manager

23 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

06-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 38-47 ปี
 • มีประสบการณ์ 5-7 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารการขาย/การตลาดได้

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Plan marketing and activity plan based on branding
 • Analyze market trends and recommend changes
 • Prepare and adhere to budgets

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด / เกษตรศาสตร์ พืชไร่
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด

06-Dec-16

 

Applied
 • company's marketing strategy
 • Product analysis
 • implementing promotional campaigns

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • maintains excellent relationships with OTApartner
 • Monitor Occupancy and Revenue for all properties
 • OTAs commissionable website

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Senior Product manager, Product manager
 • Background in FMCG, Personal care, skin care
 • Good English communication

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Business Administration,, Marketing.
 • 2-3 years working experience in Export Sales.
 • Strong in English communication skill.

06-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, age between 28-35 years old
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • 3 years’ experiences in Franchise management

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in equivalent.
 • 5+ years’ experience selling tooling
 • Own car with driving license

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • experience in the FMCG, mobile or electronics
 • Good understanding of trading and retail business

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Males or Female 30-40 years old, Thai nationality
 • 3-5 years experience in Marketing (Manager Level)
 • Luxury Product and High-end Marketing Knowledge

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Implementing and ensuring timely delivery
 • Gathering accurate and relevant information
 • Supporting the organization of fairs

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Meeting and liaising with clients to discuss
 • Presenting creative work to clients for approval
 • Good organizational and time management skills

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good level of MS. Excel and MS. PowerPoint
 • Good command of English.
 • Experience in Business Development

06-Dec-16

THB20k - 35k /month

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

05-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing Executive
 • Communication Executive
 • IT Marketing & Communication

05-Dec-16

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Communication Manager
 • IT Marketing & Communication

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmaceutical
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

05-Dec-16

 

Applied
 • 10 years of relevant working experience
 • Oil and Gas experience
 • Fluent in English

05-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Brand Management FMCG
 • Background of Cost of Goods, Sale Forecast
 • Good Analytic, Dynamic

05-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in marketing supply procurement
 • 3 years in a marketing and supply procurement
 • Understands economic, cultural and market environm

05-Dec-16

 

Applied
 • Strong in marketing strategies
 • Experience in FMCG/ Consumer/Food industry
 • Dynamics, Working in intenational firm

05-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female, Age 22 - 30 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing/related
 • 2-5 years experiences in marketing field

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 18-45 years of age
 • Commitment to child rights
 • Good communication skills

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 28-40 ปี (รับ 2-3 อัตรา)
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

04-Dec-16

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร สาขาการตลาด
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี
 • สามารถการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Big Data) ได้

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขา การตลาดระหว่างประเทศ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 28 - 32 ปี
 • วุฒิ ปริญญาโท สาขา การตลาดระหว่างประเทศ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

04-Dec-16

 

Applied
 • Digital agency experience is plus
 • Search Engine Management / SEO experience is plus
 • passion in cosmetic or beauty is big plus

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

02-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.