• ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

8 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

11 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

23 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

03-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

03-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Social media specialist
 • CPO, CTR and ROMI
 • Programmatic Marketing

03-Dec-16

 

Applied
 • Digital agency experience is plus
 • Search Engine Management / SEO experience is plus
 • passion in cosmetic or beauty is big plus

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

02-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Formulate integrated marketing plans
 • Marketing communication and brand development
 • Digital marketing campaigns & customer experience

02-Dec-16

 

Applied
 • 0-3 year experience in sales and marketing
 • strong organisational & communication
 • Attractive salary + stock options, flexible hours

02-Dec-16

 

Applied
 • Customer Engagement
 • Local Store Marketing
 • Budget Management

02-Dec-16

THB120k - 160k /month

Applied
 • Growing member transactions
 • Executing member value strategy
 • build and maintain relationships with key program

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience of sales or customer service
 • Bachelors degree
 • Necessary : Thailand (Native), English(Fluent)

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Google Analytics/Adwords ,Search/GDN
 • Marketing
 • Facebook, Instagram, Keyword research

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี เท่านั้น
 • ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี เท่านั้น
 • ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Marketing
 • Thai nationality, female only
 • Direct marketing experience in fashion retail

02-Dec-16

 

Applied
 • at least bachelor degree in marketing or related
 • 5 years in retail operation scope
 • good English, good presentation

02-Dec-16

 

Applied
 • Min. 2 year experience in Sales & Marketing.
 • Candidate must possess at least Diploma.
 • Excellent spoken and written English.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationals or Chinese Natives
 • Chinese Social Media Marketing
 • Minimum 3 years of work experience

02-Dec-16

 

Applied
 • Driving integrated marketing campaigns
 • Developing, monitoring marketing plans & strategy
 • Developing CRM

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in B2B Marketing with MNC
 • Master Degree graduation is required
 • Strong command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานการตลาดอย่างน้อย 2 - 3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูดและการเขียน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Trade Marketing
 • Product Management
 • Product Portfolio

02-Dec-16

THB120k - 160k /month

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดในด้านการจัดงาน EVENT
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Photoshop

02-Dec-16

 

Applied
 • Male, Thai National Only
 • Proven working experience as brand manager
 • Drive for results and leaderships skills

02-Dec-16

 

Applied
 • Response on sales volumes Motorcycle Hire Purchase
 • Analyzed sales performance
 • Set annual promotion plan of Motorcycle Hire Purch

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3-4 years of brand management experience
 • Highly creative with ability to think out of box
 • Good understanding of the full marketing mix

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาบุคลิคภาพอย่าง Professional
 • ต้องทักทายและพูดคุยกับลูกค้า
 • ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และขายสินค้า

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience in marketing.
 • Conduct market analysis and develop strategy.
 • Create attractive promotion campaigns.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดบูธ
 • จัดทำสื่อการตลาด ติดตั้งป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์
 • วิเคราะห์คู่แข่ง

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • BS/MS degree in marketing or a related field
 • Proven working experience in digital marketing
 • Experience in optimising landing pages

02-Dec-16

 

Applied
 • Outgoing and engaging
 • 5 years in a Senior Role PR in upscale hotels
 • Excellent interpersonal, communication and organis

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience in brand management, product management
 • Good understanding of the full marketing mix.
 • Work experience with FMCG and/or food industry.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Proven working experience in trade marketing.
 • Good understanding of the full marketing mix.
 • Work experience with FMCG and/or food industry.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing
 • สามารถ ฟัง/ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • Assisting the Secretary General
 • Good knowledge of the printing industry
 • Assisting TICC events and projects as assigned

01-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Understands the marketing / inside sales process
 • Necessarily worked in selling IT solutions, ERP
 • Demand Generation using database provided

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Understanding of market needs and expectations
 • Good understanding of business systems
 • Minimum of five years’ experience in agricultural

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Female, age not over 30 years old.
 • At least 2 years experience in marketing

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Understands the marketing / inside sales process
 • Necessarily worked in selling IT solutions, ERP
 • Demand Generation using database provided

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

01-Dec-16

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายขาย
 • พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีประสบการณ์ อสังหาริมทรัพย์ พิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in RETAIL, cosmetics preferred
 • Strong command of English
 • Strong in marketing and brand management

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Sales, Marketing.
 • Experience in sales / marketing field.
 • Highly responsible and self motivated.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Sales, Marketing.
 • Experience in sales / marketing field.
 • Highly responsible and self motivated.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.