• 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
 • านขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

28-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-38 years old
 • Minimum 3 years experience in sales,marketing
 • Good command of English and Japanese

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing or related
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
 • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ และ มีใบขับขีรถยนต์

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 30 - 35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Advanced Problem-Solving Capabilities

26-Jun-17

 

Applied
 • Check the customers' Credibility
 • Gap analysis for each Customer
 • Collect the payment

23-Jun-17

 

Applied
 • Experienced in Business Planning, development
 • Commercial mindset and Analytic thinking skill
 • Master's degree in MBA or related field

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในสายงาน 0-2 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.