• Degree in Business Administration, Supply Chain
 • 3-5 years experience in Customer Service
 • Experience for using ERP application such as SAP

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
 • านขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในสายงาน 0-2 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in marketing or related fields
 • Computer proficiency
 • Good command in English

22-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ และ มีใบขับขีรถยนต์

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • At least 2 years in purchasing, automotive.
 • Language Skills: Good Command in English

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 25- 35 years old
 • Bachelor degree in sale or marketing
 • Good command in English both spoken and written

19-May-17

 

Applied
 • Fluent in Thai and English
 • 5 year of working experience with automotive
 • BA Degree in Business & Marketing & Communication

19-May-17

 

Applied
 • Sales Engineer - Plastics, Polymer
 • 2 Years Experience
 • Sales Location : Rayong, Chonburi, Ayudhya

18-May-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
 • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

15-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.