• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

6 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in any filed
 • 0-6 years experiences as Industrial Marketing
 • Good Interpersonal and Communication

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

14 hours ago

 

Applied
 • Experience in both Waterfall and Agile Methodology
 • Extensive knowledge of HTML/CSS
 • Degree in IT, Computer Science, Data Analytics

22 hours ago

 

Applied
 • Strong exp. in B2B marketing
 • Can lead digital marketing activity
 • Able to communicate in English fluenly

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • More than 5 years experience in Tech Marketing
 • Good at English & marketing strategies, business
 • Strong analytical and creative ideas - Team work

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree.
 • 3 years experience for Manager
 • Analytical with excellent writing, presentation.

22 hours ago

 

Applied
 • Lead process to get consumer and category insights
 • 3-5 years of experience in marketing research
 • Experience in FMCG, QSR industry in a plus

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • Newly graduates welcome
 • Excellent in spoken and written English is require

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong exp. in B2B marketing
 • Can lead digital marketing activity
 • Able to communicate in English fluenly

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • must have knowledge of a wide range of marketing
 • Must be an excellent communicator
 • 15 years of experience in Marketing gained

22 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Thai National with excellent command of English
 • University Degree
 • At least 5 years of working experience

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with officials for sports events
 • Secure publicity on social media
 • Attract sponsors

22 hours ago

 

Applied
 • business partner
 • business development
 • partnership

22 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Marketing manager, Group Product manager
 • FMCG preferred in Food industry
 • Good English communication

22 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience in Marketing
 • Understanding of consumer behaviors in Thailand
 • Initiative, integrity, and result-orientation

22 hours ago

 

Applied
 • Creating or re-imagining the brands
 • Market analysis
 • Client presentation

22 hours ago

 

Applied
 • Degree in Marketing, Management, Statistics
 • Strong computer literacy in Microsoft Office
 • Fresh graduated are welcome

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

20-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree;Master’s Degree
 • Strong communication skill in English
 • At least 6 yrs experience in an analytics based

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

20-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลและประสานงาน ที่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและรักงานบริการ
 • ประสานงานด้านสื่อมวลชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานด้านการตลาด

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม
 • ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางใหม่ของการสื่อสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่คู่แข่งลงบนสื่อโฆษณาต่างๆ

20-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานคนเดียวและเป็นทีมได้

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 20-30 years; Thai Nationality
 • Fluent in Thai and English
 • degree in Sales/Marketing, or related field

20-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

20-Feb-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmaceutical
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

20-Feb-17

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age; 35-40 years
 • Experience and knowledge of Automotive industry
 • Develop annual aftersales marketing plan

20-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

20-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

20-Feb-17

 

Applied
 • Work with a local brand leader in consumer goods
 • Enhance employee prospects with good career path
 • Bachelor’s degree in marketing

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Data analytic skills and marketing knowledge
 • Statistic programs using (SAP, SPSS or COGNOS)
 • Data report and presentation

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business, IT or Marketing
 • Exp 3 years in Digital Marketing, Social Media
 • Multinational background, Good in English

20-Feb-17

 

Applied
 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

20-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age between 26-33
 • 3-5 years in Statistic or finance or marketing
 • Bachelor's degree in related field

20-Feb-17

 

Applied
 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

20-Feb-17

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

20-Feb-17

 

Applied
 • Keep relationship with customer
 • Follow up to customer
 • Contact to customer

20-Feb-17

 

Applied
 • Product manager, Product manager
 • Background in Consumer goods only (FMCG)
 • Good English communication

20-Feb-17

 

Applied
 • Being responsible for developing marketing plan
 • Executing brand equity via impactful marketing
 • Analyzing consumer, category and competitive

19-Feb-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

19-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Designing and implement promotion costs & budgets
 • Designing marketing strategies & plans reach goals
 • Implement marketing strategies & Assist MKT tasks

19-Feb-17

 

Applied
 • Public Relation
 • Communication Management
 • Marketing Communication

18-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Category Management
 • Channel Strategy: Assortment, Pricing, Promotion
 • Trade marketing Manager

17-Feb-17

Above THB90k /month

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

17-Feb-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality
 • Age not over than 30 years old
 • Good ability using EXCEL

17-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.