• เพศชาย , หญิง
 • อายุทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

6 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28 -34 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • FMCG , marketing

6 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male 26-35 years old
 • Bachelor's degree in any field
 • 3 years experience of sale in steel trading

6 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 25-35 years
 • Bachelor's degree in any field
 • 5 years in sales and marketing experience

6 hours ago

 

Applied
 • Brand manager / Product manager
 • Brand Development/ New Product development
 • Retail or Consumer Business

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

6 hours ago

 

Applied
 • Ideally use of Adobe Photoshop, IDesign, UX etc.
 • Oversee a team of designers and marketers
 • Oversee company's online sales and presence

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 5 years’experience in marketing, advertising or PR

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 3 years experiences in Pet
 • Good knowledge of pet food industry

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

6 hours ago

 

Applied
 • Manage and improve lead generation campaigns
 • Monitor and report on effectiveness of marketing
 • Contribute product feature enhancement and support

6 hours ago

 

Applied
 • Marketing Communication
 • 3 experience in marketing
 • Above the line, Through the line Below the line

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strategies Planning
 • ๋Fashion / Jewelry
 • Branding / Luxury brand

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration,, Marketing.
 • 2-3 years working experience in Export Sales.
 • Strong in English communication skill.

6 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

12 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Update homepage by using CMS
 • 3 years experience in Digital Marketing
 • Experience or strong interest in marketing

13 hours ago

 

Applied
 • Leading and managing the Marketing Team
 • Bachelor's degree in Advertising, Business
 • Experience in online marketing and IT literate

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to communicate in English
 • Support the marketing team in daily admin tasks
 • Assist other general office duties

14 hours ago

 

Applied
 • Brand Management
 • Marketing
 • Product Management

14 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
 • ทำงานจันทร์ถึงศุกร์
 • โอกาสความก้าวหน้าขึ้นอยู่ความสามารถของแต่ละบุคคล

16 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Marketing, Computer Science
 • experience in SEO&SEM marketing, Online PR, Onli
 • Excellent command both Thai and English

19 hours ago

 

Applied
 • At least two year of working experience in Sales
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Good analytical and negotiation skill

19 hours ago

 

Applied
 • Leading Thailand food retailer
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Can make a Marketing and Sales Plan.
 • Experienced in Sales or Open a new market.
 • Able to negotiate.

24-Jul-17

 

Applied
 • 7 years work experience in a FMCG business
 • Bachelor or Master’s degree in marketing
 • Male / Female, Thai national, age 30 – 35

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Minimum of 7 years work experience in FMCG
 • Experience in full campaign product marketing

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • to work and grow in one of the top market
 • to learn particular accounting skill
 • to work with company’s products

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in marketing or trade markt.
 • Background from FMCG, OTC products is advantage
 • English, Leadership, self-motivate skills

24-Jul-17

 

Applied
 • Category Management
 • Channel Strategy: Assortment, Pricing, Promotion
 • Trade marketing Manager

24-Jul-17

Above THB90k /month

Applied
 • 5 years+ exp.in Marketing/BD for Chemical products
 • Strong knowledge and connecting of Myanmar market
 • Fluent in Eng., Exp.in Chemical industry preferred

24-Jul-17

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

24-Jul-17

 

Applied
 • Experience in branding strategy and marketing
 • At least 7 yrs of experience in supervisor level
 • Good command of English

24-Jul-17

 

Applied
 • Internal Communication
 • Excellent English Communication
 • Change Management

24-Jul-17

 

Applied
 • GM Sales & Marketing, General Manager
 • Experience in Auto, Car preferred Luxury car
 • Good communication both Thai and English

24-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
 • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

23-Jul-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • ประจำ สาธรบิสิเนสปาร์ค กทม.

23-Jul-17

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

22-Jul-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความใฝ่รู้ในงาน

21-Jul-17

 

Applied
 • ประสานงานกับร้านค้าออนไลน์ เช่น Lazada
 • Marketing, PR, Digital Media หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 28 ปี ขึ้นไปมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital

21-Jul-17

 

Applied
 • Good interpersonal skills and a logical thinker.
 • Internet savvy with a creative mind.
 • Good English skills (writing and speaking).

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Support Promotional Material
 • performing all purchasing functions of the brand
 • development of product innovations and packaging

21-Jul-17

 

Applied
 • Marketing Innovation
 • Partnership Management
 • Digital marketing Innovation

21-Jul-17

 

Applied
 • Product Management, Marketing Management
 • Consumer, FMCG, any related baby products
 • Good of English communication

21-Jul-17

 

Applied
 • Build Brand Awareness
 • Lead new product development team
 • Be a Brand Champion

21-Jul-17

 

Applied
 • 5 years experiences in marketing or sale support
 • Bachelor or Master degree in Business Admin
 • Good interpersonal and communication skills

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้าบน Social Media
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.