• ปริญญาตรี ด้านการตลาด/บริหารธุรกิจ/ขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารงานขาย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experienced in guest relations
 • Online content management
 • Develops direct and semi-direct online channels

24-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, age 25 – 33 years old
 • Bachelor’s degree Marketing, Business Management
 • Good English language communication skills

23-Jan-17

 

Applied
 • วางแผนผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของการตลาด
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with offline methods of fundraising
 • Competitive Salary,development opportunities
 • Non profit organization, Fundraising methodologies

19-Jan-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.