• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

46 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Develop new channels, analyse market movement
 • Channel promotion, develop strategy, planning
 • Knowledge and experience in Trade Marketing

58 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานวิจัยสังคมเชิงสถิติ
 • มีความสามารถในเชิงคิดวิเคราะห์ มีความรู้ด้านโครงสร

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท คณะนิเทศศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร CSR/CSV/SD
 • มีความเชี่ยวชาญเกียวกับการออกแบบ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Responsible for strategic planning for campaign
 • Co-promotion
 • 2 - 3 years experience in Marketing

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

17 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 2-5 yrs Exp. in marketing, leasing, high purchase
 • Good command in English, MS. office skill
 • Have Own car, driving license

17 hours ago

 

Applied
 • Manage P&L, cost, and pricing.
 • Supervise all shops, ensure properly merchandised
 • Monitor and improve shops' performance

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in the world’s leading insurance company
 • Working location is very convenience transportatio
 • An opportunity to gain good welfare

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female or Male 22 - 40 Years Old
 • have knowledge of a wide range of marketing
 • be an excellent communicator

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทางด้านการการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว

17 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of Consumer Goods Industry experience.
 • Direct experience in Category/Trade marketing.
 • Very good command of spoken and written English.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration,, Marketing.
 • 2-3 years working experience in Export Sales.
 • Strong in English communication skill.

17 hours ago

 

Applied
 • Technical and business sense to make annual plans
 • Ensure the best practice of all work processes
 • Prepare marketing and performance data analysis

17 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Build the brand as a premium shopping
 • Achieve maximum profitability
 • Maintain excellence in customer service,

17 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

19 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s degree in Marketing
 • More than 5 years experience in Marketing Research
 • Experience in Ad hoc customized quantitative

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Marketing
 • 1-4 years direct experience in Trade Marketing
 • Experienced MS Office package

26-Oct-16

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

26-Oct-16

 

Applied
 • 3-5 years working experience in strategy or market
 • Fluent in both Thai and English.
 • Have intimate understanding of traditional.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขา MBA , การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์วิเคราะห์Customer Insightและออกแบบแคมเปญ
 • มีประสบการณ์งาน CRM, Loyalty & Retention Program

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Google Analytics/Adwords ,Search/GDN
 • Marketing
 • Facebook, Instagram, Keyword research

26-Oct-16

 

Applied
 • Marketing
 • Marketing Executive
 • Market

26-Oct-16

THB45k - 70k /month

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาโทสาขาการตลาดเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ
 • บุคลิกภาพดี ภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะการนำเสนอที่ดี

26-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, age between 28-35 years old
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • 3 years’ experiences in Franchise management

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Promotion planning, strategy & development
 • Cross function teamwork
 • Coach and develop line management

26-Oct-16

 

Applied
 • Architect, Marketing or Real Estate experienced
 • Excellent multi-tasking skills
 • Good command of spoken and written English

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย, หญิง
 • อายุ(ปี): ทุกช่วงอายุ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 years’ experience in a marketing role
 • 5 years’ experience in B2B marketing
 • Able to travel and work independently

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • must have knowledge of a wide range of marketing
 • Must be an excellent communicator
 • 15 years of experience in Marketing gained

26-Oct-16

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Fair command of written and spoken English
 • Computer literacy in MS office
 • Must be a team worker and service minded

26-Oct-16

THB16k - 20k /month (includes high commission)

Applied
 • 2-5 yrs Exp. in marketing, leasing, high purchase
 • Good command in English, MS. office skill
 • Have Own car, driving license

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Business related discipline
 • 6 – 10 years stretching experience
 • Excellence presentation skills

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

25-Oct-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in the medical device market
 • SAP program
 • Provide annual marketing plan, Sales forecasts

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างน้อย 2 ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Compensation range Baht 120,000 - 160,000.-
 • Equivalent to manager level
 • Send resume in MS Word to resume@nexushrm.com

25-Oct-16

THB70k - 120k /month

Applied
 • Compensation range Baht 120,000 - 160,000.-
 • Equivalent to manager level
 • Send resume in MS Word to resume@nexushrm.com

25-Oct-16

THB70k - 120k /month

Applied
 • Passionate in Marketing & Business Development
 • Be Creative, Versatile & Disciplined Player
 • Unlimited Growth Opportunities +++

25-Oct-16

THB25k - 45k /month

Applied
 • Min. 1-2 years working experience
 • Excellent command of written and spoken English
 • Knowledge and experience in digital marketing

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of relevant working experience
 • Oil and Gas experience
 • Fluent in English

25-Oct-16

 

Applied
 • 6+ years’ experience (either/or both) in an exhibi
 • Outstanding written and oral communication
 • Strong business as well as copy writing skills

25-Oct-16

 

Applied
 • Conduct analysis & drive insight, project analysis
 • Initiate new analytics use cases, provide support
 • Maintain on-going support by set up process

25-Oct-16

 

Applied
 • A university graduate in marketing, business.
 • Working in marketing and business development.
 • Has advanced communication skills.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Digital agency experience is plus
 • Search Engine Management / SEO experience is plus
 • passion in cosmetic or beauty is big plus

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.