• พนักงานขาย
 • ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับนักศึกษาจบใหม่

24 mins ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • -

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Website Design

24 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Microbiology, Biotechnology
 • 2-3 years’ experience in Sale & Marketing,
 • Ability to work in team and independently

24 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Excellent leadership and organizing skills
 • Exquisite communication and interpersonal skills
 • Up to speed with current and online marketing

24 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree;Master’s Degree
 • Strong communication skill in English
 • At least 6 yrs experience in an analytics based

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • 2 years working experience in IT Sales environment
 • Datacenter Solution and/or DCIM

24 mins ago

 

Applied
 • Working Exp. in Advertising or PR Agency
 • Liaising with Clients to Identify their Needs
 • Strong Passion in Digital Marketing

25 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related field preferred
 • 7 + years experience in creative agency
 • Excellent communication and time management

25 mins ago

 

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

25 mins ago

 

Applied
 • ติดต่อหน่วยงานต่างเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ
 • อายุ 22 ปี - 35 ปี

25 mins ago

 

Applied
 • 1-3 years in Marketing experience
 • Retail, FMCG, Cosmetics, Beauty business
 • Fluent in English and communication skill

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing or related field
 • At least 5 year experience in Digital strategy
 • Creative, hard-working and results-oriented

26 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree in related fields
 • Salary: 40,000 - 45,000
 • Experience in Health care business is preferable

26 mins ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in marketing or related fields.
 • Experience of devising and managing exhibitions
 • Strong interpersonal and organisational skills.

27 mins ago

 

Applied
 • Exhibition sales and sales administration
 • Strong interpersonal and organizational skills.
 • Good command of English skills.

27 mins ago

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading trading
 • An opportunity to contribute Sales skills
 • An opportunity to receive attractive package

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Performing financial and operational cost analysis
 • Conducting feasibility studies to measure
 • Analyze P&L Statements, operational costs

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาดและจัดกิจกรรมการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานภายใต้ความกดดันได้

28 mins ago

 

Applied
 • Creation of the annual digital marketing
 • SEO, SEM, email marketing strategy
 • Generate online traffic

28 mins ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Develop marketing strategy and marketing plan
 • Work experience in Digital Marketing
 • Works well under pressure.

29 mins ago

 

Applied
 • A proven sales record in finding new leads
 • Very good English skills.
 • Bachelor’s degree or higher in any related field.

29 mins ago

 

Applied
 • maintains excellent relationships with OTApartner
 • Monitor Occupancy and Revenue for all properties
 • OTAs commissionable website

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 30-40 ปี (รับ 2-3 อัตรา) อัตราเพิ่ม
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างน้อย 2 ปี

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master’s Degree in Marketing.
 • Exposure in brand building in MNC/FMCG.
 • Good command in English.

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Marketing, planner, merchendiser
 • Very Good English. International work Environment
 • Passion in Cosmetics, Beauty, Fashion.

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • FMCG Food business will be advantaged
 • Good presentation and leadership skill.

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • 3 years’ experience in marketing or brand manage.
 • Good command in writing and speaking English

31 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25-30 years.
 • Bachelor degree in Business Administrative
 • Experience in logistics ,SAP Program and good Eng.

31 mins ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

7 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience in Marketing
 • Understanding of consumer behaviors in Thailand
 • Initiative, integrity, and result-orientation

8 hours ago

 

Applied
 • Creating or re-imagining the brands
 • Market analysis
 • Client presentation

13 hours ago

 

Applied
 • Marketing
 • Promotion & Campaign
 • coordinate

14 hours ago

 

Applied
 • จบ ปวส.ขึ้นไป
 • ชายหญิง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher degree in any fields.
 • Male or female with good personality
 • Good command in English

23 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด การขาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality / Female only age between 25 – 40
 • Bachelor degree in marketing or business
 • 2 years of experience in Restaurant Business

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing, E-Commerce, Business Admin
 • 5 years of experience in marketing, e-commerce
 • Good command of written and spoken English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Public Relations
 • 1 - 3 years working experienced
 • Fluent in speaking and written English

23 hours ago

 

Applied
 • Education Bachelor / Master
 • 5-7 years experience
 • Fluent in speaking and written English

23 hours ago

 

Applied
 • Being responsible for all stages of product life
 • Running reports & analysing promotions by product
 • Developing strategy & managing marketing programs

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing
 • 3-5 years-experienced in professional organization
 • Strength in multi-channel of marketing is preferre

23 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in Branding and FMCG business
 • Speak Good English
 • Experience in Men Care Products

23 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years' experience in Marketing field
 • Good command in English
 • Good computer-literacy ;MS excel, word, powerpoint

23 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Work with a local brand leader in consumer goods
 • Enhance employee prospects with good career path
 • Bachelor’s degree in marketing

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in statistics, business
 • 2-5 years of experience in analytic and/or strateg
 • Technical skills in SQL, SAS, SPSS is a plus.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.