• ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Drive strategy and plan and execute marketing
 • Manage annual marketing budgets
 • Manage brand promotions to drive sales

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Prepare Marketing plan for introducing product.
 • Promote new product

3 hours ago

 

Applied
 • marketing
 • credit card
 • admin

3 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading trading
 • An opportunity to contribute Sales skills
 • An opportunity to receive attractive package

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 1-2 years telemarketing experience
 • Basic English and Fluency in Thai
 • Good remuneration and benefits!

8 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

9 hours ago

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

12 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 28 - 40 ปี เพศ ชาย หรือ หญิง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree;Master’s Degree
 • Strong communication skill in English
 • At least 6 yrs experience in an analytics based

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและประสานงาน ที่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและรักงานบริการ
 • ประสานงานด้านสื่อมวลชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานด้านการตลาด

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Background sales promotion executive
 • Analyze market trends
 • Direct Marketing experience in sales promotion.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

16 hours ago

 

Applied
 • 3 - 5 year experience in Marketing fields
 • Luxury, Retails, FMCG or related business
 • Passion in Watch is a must

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม
 • ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางใหม่ของการสื่อสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่คู่แข่งลงบนสื่อโฆษณาต่างๆ

16 hours ago

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

16 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in marketing, management.
 • Develop compelling long & short term marketing.
 • Fluent in English and Thai.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 30-40 Years old
 • Degree or over in Business management in relate
 • 10 years experiences in Merchandising

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmaceutical
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

16 hours ago

 

Applied
 • Develop strategic & analytical frameworks
 • Consolidate functional strategic plans
 • 7 years solid mkt. strategy (finance industry)

16 hours ago

 

Applied
 • portfolio management,Credit card
 • Consumer Financial Products
 • Banking, financial institution

16 hours ago

 

Applied
 • consumer finance/retail banking
 • Portfolio Management in unsecured product
 • Cards/Unsecured Loans business or Consumer Banking

16 hours ago

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age; 35-40 years
 • Experience and knowledge of Automotive industry
 • Develop annual aftersales marketing plan

16 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 20-30 years; Thai Nationality
 • Fluent in Thai and English
 • degree in Sales/Marketing, or related field

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Work with a local brand leader in consumer goods
 • Enhance employee prospects with good career path
 • Bachelor’s degree in marketing

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data analytic skills and marketing knowledge
 • Statistic programs using (SAP, SPSS or COGNOS)
 • Data report and presentation

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business, IT or Marketing
 • Exp 3 years in Digital Marketing, Social Media
 • Multinational background, Good in English

16 hours ago

 

Applied
 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

16 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age between 26-33
 • 3-5 years in Statistic or finance or marketing
 • Bachelor's degree in related field

16 hours ago

 

Applied
 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

16 hours ago

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

16 hours ago

 

Applied
 • Keep relationship with customer
 • Follow up to customer
 • Contact to customer

16 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master's Degree in Business Admin
 • 3 – 5 years of working experience
 • Be able to work with people of different mindset

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

16 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อขยายเครือข่ายการค้ากับคู่ค้าตลาดเกาหลี
 • ติดต่อขยายเครือข่ายการค้าและบริการกับเอเจนซี่
 • จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดและโปรโมชั่น

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการทำตลาดออนไลน์ในสื่อต่างๆ ได้แก่ Facebook,IG
 • เพิ่มยอดผู้เข้าชมและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในสื่อ
 • ประสานงานติดต่อเอเจนซี่หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

26-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Being responsible for developing marketing plan
 • Executing brand equity via impactful marketing
 • Analyzing consumer, category and competitive

26-Feb-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

25-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Public Relation
 • Communication Management
 • Marketing Communication

25-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • 2 year experience in Pricing / Marketing.
 • Able to work odd hours occasionally to perform QA.
 • Develop and implement year-round pricing activitie

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • 3 years’ experience in marketing or brand manage.
 • Good command in writing and speaking English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 25-30 years old
 • Female only / Thai nationality
 • Experience in marketing of at least 2 years

24-Feb-17

 

Applied
 • Marketing
 • Promotion & Campaign
 • coordinate

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.