• วิเคราะห์งานการตลาด
 • มีพื้นฐานหรือจบสาขาที่เกี่ยวกับการเกษตร
 • ดูแลบริการหลังการขาย

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้วน Sale อย่างน้อย 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

22-Feb-17

 

Applied
 • 3-5 years of sales or marketing experience
 • Fluency in English and Thai
 • Networking, Persuasion, Prospecting

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Arts of English or other
 • 0-1 Year experiences in CS
 • Good in English communication

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.