• Experience working in FMCG,
 • Bachelor’s Degree in any field.
 • Strong in human relations and marketing.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ร่วมวางแผนงานกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายตลาด
 • ร่วมจัดกิจกรรมตามนโยบาย หรือแคมเปญของบริษัทฯ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นต่างๆ

2 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานลูกค้าทั้งภายในและภายนอกโครงการ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • วางแผนและออกแบบเครื่องมือสื่อสาร

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีทางด้านการตลาด การขาย
 • ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • จัดสถานที่และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับออร์แกไนซ์ ดูแลงานต่าง ๆ

2 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 20- 35 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มีรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซต์ส่วนตัว

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ประชาสัมพันธ์งานป้ายทุกชนิด

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • มีมิตรสัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส
 • ประชาสัมพันธ์ด้านการขายการตลาด

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ เพศพิเศษ
 • อายุ 22-35 ปี การศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • รักงานบริการ

01-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้และความสามารถทางด้านการขาย การตลาด

28-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female or Male, 29 – 40 year
 • 5 years working experiences in hotel sales
 • Working experiences in hotel of the Convention

28-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานหลัก ออกแบบสื่อ/Content คุณภาพ
 • งานแปลจากเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้ การโฆษณา
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 23 ถึง 26 ปี

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านการตลาดน้ำมันเครื่อง
 • มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานขายน้ำมันเครื่อง
 • จัดทำรายงานข้อมูลการตลาดพร้อมทั้งรายงานตลาดคู่แข่ง

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.