• วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

 

Applied
  • วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
  • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
  • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.