• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Website Design

22 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Microbiology, Biotechnology
 • 2-3 years’ experience in Sale & Marketing,
 • Ability to work in team and independently

22 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor Degree;Master’s Degree
 • Strong communication skill in English
 • At least 6 yrs experience in an analytics based

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • 2 years working experience in IT Sales environment
 • Datacenter Solution and/or DCIM

22 mins ago

 

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

23 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ติดต่อหน่วยงานต่างเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ
 • อายุ 22 ปี - 35 ปี

23 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ จีน ได้เป็นอย่างดี
 • เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in marketing or related fields.
 • Experience of devising and managing exhibitions
 • Strong interpersonal and organisational skills.

25 mins ago

 

Applied
 • Exhibition sales and sales administration
 • Strong interpersonal and organizational skills.
 • Good command of English skills.

25 mins ago

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading trading
 • An opportunity to contribute Sales skills
 • An opportunity to receive attractive package

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Creation of the annual digital marketing
 • SEO, SEM, email marketing strategy
 • Generate online traffic

26 mins ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Develop marketing strategy and marketing plan
 • Work experience in Digital Marketing
 • Works well under pressure.

26 mins ago

 

Applied
 • A proven sales record in finding new leads
 • Very good English skills.
 • Bachelor’s degree or higher in any related field.

27 mins ago

 

Applied
 • maintains excellent relationships with OTApartner
 • Monitor Occupancy and Revenue for all properties
 • OTAs commissionable website

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 30-40 ปี (รับ 2-3 อัตรา) อัตราเพิ่ม
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างน้อย 2 ปี

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master’s Degree in Marketing.
 • Exposure in brand building in MNC/FMCG.
 • Good command in English.

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Marketing, planner, merchendiser
 • Very Good English. International work Environment
 • Passion in Cosmetics, Beauty, Fashion.

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • FMCG Food business will be advantaged
 • Good presentation and leadership skill.

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • 3 years’ experience in marketing or brand manage.
 • Good command in writing and speaking English

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

7 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience in Marketing
 • Understanding of consumer behaviors in Thailand
 • Initiative, integrity, and result-orientation

8 hours ago

 

Applied
 • Creating or re-imagining the brands
 • Market analysis
 • Client presentation

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in any fields.
 • Male or female with good personality
 • Good command in English

23 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด การขาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing, E-Commerce, Business Admin
 • 5 years of experience in marketing, e-commerce
 • Good command of written and spoken English

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for all stages of product life
 • Running reports & analysing promotions by product
 • Developing strategy & managing marketing programs

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing
 • 3-5 years-experienced in professional organization
 • Strength in multi-channel of marketing is preferre

23 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experienced in Branding and FMCG business
 • Speak Good English
 • Experience in Men Care Products

23 hours ago

 

Applied
 • Work with a local brand leader in consumer goods
 • Enhance employee prospects with good career path
 • Bachelor’s degree in marketing

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

23-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

23-Jan-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Promotion manager
 • Advertising manager
 • Marketing manager

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing or related
 • Experienced and expertise in Real Estate
 • Good command in English

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Advertising, Marketing, Media
 • Copy writing and blogging experience
 • Knowledge in Photoshop

23-Jan-17

 

Applied
 • Product manager, Product manager
 • Background in Consumer goods only (Food/Non Food)
 • Good English communication

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี เท่านั้น
 • ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี เท่านั้น
 • ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

23-Jan-17

 

Applied
 • -Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science
 • -5 years experience in Medical Representatative
 • - Fluent in English both written and spoken

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Category Management
 • Channel Strategy: Assortment, Pricing, Promotion
 • Trade marketing Manager

23-Jan-17

Above THB90k /month

Applied
 • Experience in FMCG, Retail business
 • At least 4 - 5 years of working experience in Mark
 • Good command of spoken and written in English

23-Jan-17

 

Applied
 • Males or Female 30-40 years old, Thai nationality
 • 3-5 years experience in Marketing (Manager Level)
 • Luxury Product and High-end Marketing Knowledge

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

22-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Above 5 years experience in Product marketing
 • Management skill and interpersonal skill
 • Flexible working and Team Leader is prefer

21-Jan-17

 

Applied
 • Strong Experience in Visual Merchandise
 • Good Management skill and Leadership skill
 • Good communication in English and good personality

21-Jan-17

 

Applied
 • 10 years of superior market knowledge
 • Any degree in Business Administration or related
 • Japanese language ability is advantage

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความใฝ่รู้ในงาน

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.