• ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Prepare Marketing plan for introducing product.
 • Promote new product

3 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading trading
 • An opportunity to contribute Sales skills
 • An opportunity to receive attractive package

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years telemarketing experience
 • Basic English and Fluency in Thai
 • Good remuneration and benefits!

8 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

12 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male /Female age 24-30 years
 • 1 year for Event Organizer /Exhibition
 • Has experience in Real Estate business

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree;Master’s Degree
 • Strong communication skill in English
 • At least 6 yrs experience in an analytics based

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

16 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและประสานงาน ที่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและรักงานบริการ
 • ประสานงานด้านสื่อมวลชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานด้านการตลาด

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

16 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม
 • ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางใหม่ของการสื่อสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่คู่แข่งลงบนสื่อโฆษณาต่างๆ

16 hours ago

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

16 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts
 • 2-3 years experiences in Account Executive
 • Good personality and presentation skills

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmaceutical
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

16 hours ago

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age; 35-40 years
 • Experience and knowledge of Automotive industry
 • Develop annual aftersales marketing plan

16 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 20-30 years; Thai Nationality
 • Fluent in Thai and English
 • degree in Sales/Marketing, or related field

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Work with a local brand leader in consumer goods
 • Enhance employee prospects with good career path
 • Bachelor’s degree in marketing

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data analytic skills and marketing knowledge
 • Statistic programs using (SAP, SPSS or COGNOS)
 • Data report and presentation

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business, IT or Marketing
 • Exp 3 years in Digital Marketing, Social Media
 • Multinational background, Good in English

16 hours ago

 

Applied
 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

16 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age between 26-33
 • 3-5 years in Statistic or finance or marketing
 • Bachelor's degree in related field

16 hours ago

 

Applied
 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

16 hours ago

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

16 hours ago

 

Applied
 • Keep relationship with customer
 • Follow up to customer
 • Contact to customer

16 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

16 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อขยายเครือข่ายการค้ากับคู่ค้าตลาดเกาหลี
 • ติดต่อขยายเครือข่ายการค้าและบริการกับเอเจนซี่
 • จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดและโปรโมชั่น

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการทำตลาดออนไลน์ในสื่อต่างๆ ได้แก่ Facebook,IG
 • เพิ่มยอดผู้เข้าชมและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในสื่อ
 • ประสานงานติดต่อเอเจนซี่หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

26-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Being responsible for developing marketing plan
 • Executing brand equity via impactful marketing
 • Analyzing consumer, category and competitive

26-Feb-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

25-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Public Relation
 • Communication Management
 • Marketing Communication

25-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • 3 years’ experience in marketing or brand manage.
 • Good command in writing and speaking English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged 25-30 years old
 • Female only / Thai nationality
 • Experience in marketing of at least 2 years

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การตลาดอิเล็คทรอ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการทำสื่อ Online อย่างน้อย 3
 • สวัสดิการดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Category Management
 • Channel Strategy: Assortment, Pricing, Promotion
 • Trade marketing Manager

24-Feb-17

Above THB90k /month

Applied
 • มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านการตลาดน้ำมันเครื่อง
 • มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานขายน้ำมันเครื่อง
 • จัดทำรายงานข้อมูลการตลาดพร้อมทั้งรายงานตลาดคู่แข่ง

24-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด การขาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหา
 • ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

24-Feb-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality
 • Age not over than 30 years old
 • Good ability using EXCEL

24-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้computer และ Internetได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • สัมภาษณ์ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง
 • เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง
 • กด Apply และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

24-Feb-17

 

Applied
 • At least two year of working experience in Sales
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Good analytical and negotiation skill

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business, Economics
 • 3 years in Sales (preferably key account managemen
 • Experience of work in multinational company

24-Feb-17

 

Applied
 • Develop marketing strategy, brand plan, execution
 • Communication of strategy and plan
 • Develop and implement all promotional activities

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.