• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • เข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการตลาด แผนการตลาด
  • มีพลังและความกระตือรือร้นในการทำงาน

28-Nov-16

 

Applied
  • ร่วมกำหนดเป้าหมายยอดขายของบริษัท
  • กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
  • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.