• เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • ประสบการณ์ด้วน Sale อย่างน้อย 2 ปี
  • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด

20 hours ago

 

Applied
  • เพศหญิงอายุ 20 ปี - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

20 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.