• เพศ ชาย – หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

05-Dec-16

 

Applied
  • Minimum BA Degree
  • 3-5 years work experience
  • English language skill (written & verbal)

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.