• ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ ติดตาม Order จากลุกค้า
  • ชาย / หญิง วุฒิ ปวช- ปริญาตรี อายุ 22- 32 ปี
  • มีประสบการณ์การขาย 1-2 ปี

23-May-17

 

Applied
  • วางแผนและทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายลูกค้า
  • จัดกิจกรรม CSR และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสร้างภาพ
  • ทำการตลาดลูกค้าที่ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งหน่วยงาน

23-May-17

 

Applied
  • เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคอีสาน
  • Trade,Sales Support Traditional Trade Northeastern
  • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.