• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

3 mins ago

 

Applied
 • Operate and follow-up sale acitivities.
 • Driving skill (with license).
 • 1 year in Sales, Marketing, Import Export.

3 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

23 hours ago

 

Applied
 • Operate and follow-up sale acitivities.
 • Driving skill (with license).
 • 1 year in Sales, Marketing, Import Export.

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree Qualified in Business Admin or equivalent
 • Excellent analytical and communication skills
 • 2 years experiences in Product Planning

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Translation Japanese – Thai
 • Thai Nationality Female age 25-30 years
 • 3 years experience in Marketing field

23 hours ago

 

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ20-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา เช่นสาขาการจัดการ

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับพนังงานหญิง 1 ตำแหน่งทำงานที่นิคมเกตเวย์ฯ
 • รับพนักงานชาย 2 ตำแหน่งทำงานที่ นิคมปิ่นทอง 2
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

05-Dec-16

 

Applied
 • Operate and follow-up sale acitivities.
 • Driving skill (with license).
 • 1 year in Sales, Marketing, Import Export.

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

03-Dec-16

 

Applied
 • Achieve the sale budget and estimation sales
 • Handle and coordinate with production
 • Contact with shipping agents & Carriers

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male 30 - 35 years.
 • Sales, Auto CAD, Solid work ,New Model
 • Excellent written, reading and spoken in English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • 10 years of experience in marketing
 • Computer Literate

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีการเจรจา สื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานขายและผู้ดูแลระบบงานขาย
 • มีประสบการณ์ในการปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมเคมี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สนับสนุนการขายของเซลล์
 • จัดทำ quotation แทนเซลล์
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการเสนอราคาและจัดทำสรุปราคาลวดเหล็ก
 • คีย์ข้อมูลใบสั่งซื้อและเก็บไฟล์ข้อมูลลูกค้า
 • ควบคุมกำหนดวัน เวลา และสภาพการส่งมอบสินค้า

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สร้างสรรค์รูปแบบแนวคิดและรายละเอียดของกิจกรรม
 • มีประสบการณ์ในการประสานงาน/ดูแลการจัดกิจกรรม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ชอบค้นคว้าหาความรู้-ไอเดียใหม่ๆ

02-Dec-16

 

Applied
 • male / female ,age not over 40 years old
 • bachelor Degree in any field
 • experience of sales or marketing

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีหอพักพนักงาน/เลี้ยงอาหารกลางวัน
 • มีโบนัสประจำปีและมีการปรับเงินเดือนทุกปี
 • มีวันหยุดประจำปีและวันหยุดช่วงเทศกาล

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Military Status: Completed or Exempted
 • Driving license: Car
 • Salary: 15,000 – 18,000THB

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานลุกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า

01-Dec-16

 

Applied
 • Female age 25 between 35 years old
 • 5-10 years relevant working experience
 • Basic Computer Skills in MS office

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor of Arts degree in English and Communicati
 • Experience in writing for the Web, & for the SEO
 • Able to succeed in time management and multitaskin

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business Management
 • 2 year working experience in a similar capacity
 • Creative, has initiative and able to work

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 Years’ experience in Sales / Customer services
 • Good command in English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 30-40 years old
 • Bachelor's Degree in business administration
 • Knowledge of Export – Import procedure

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการตลาดรายไตรมาส
 • เพศชาย ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
 • ขายสินค้า และให้บริการลูกค้า ในเขตกรุงเทพ ฯ และปริ
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด

30-Nov-16

 

Applied
 • Operate and follow-up sale acitivities.
 • Driving skill (with license).
 • 1 year in Sales, Marketing, Import Export.

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

30-Nov-16

 

Applied
 • locate in chonburi area, Japanese Nationality
 • experience in motor insurance
 • Good command in Thai and English

30-Nov-16

Base salary + high commission

Applied
 • Thai Nationality, male, age below 35 years old
 • Bachelor’s degree in engineering or other
 • At least 3 years experience

29-Nov-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขาย กับลูกค้าระหว่างประเทศ
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , คล่องแคล่ว , มีบุคคลิกดี

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาการตลาดปละสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Possess own car with a valid driving license
 • 5 years experience in Banking business or leasing
 • Able to work in Rayong province

25-Nov-16

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Marketing Field
 • 5 years working experience in Marketing
 • Conduct marketing plan, marketing research

18-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.