• เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

6 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Trade Marketing
 • admin marketing
 • Support Brand

12 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

12 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Experienced in marketing supply procurement
 • 3 years in a marketing and supply procurement
 • Understands economic, cultural and market environm

13 hours ago

 

Applied
 • Language Mandatory : Thai & English
 • Major : Packaging Design/Packaging Engineer
 • English (Fluent) + Chinese or Korean

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Responsible to develop the cosmetic products
 • 3 months job training period at Cosmax China
 • English (Fluent)/Chinese or Korean(Optional)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Present the innovative products of Cosmax
 • Language Thai&English(Mandatory)+Chinese or Korean
 • Research and study the market trend of Cosmetic

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • Newly graduates welcome
 • Excellent in spoken and written English is require

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any filed
 • 0-6 years experiences as Industrial Marketing
 • Good Interpersonal and Communication

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in both Waterfall and Agile Methodology
 • Extensive knowledge of HTML/CSS
 • Degree in IT, Computer Science, Data Analytics

22 hours ago

 

Applied
 • Strong exp. in B2B marketing
 • Can lead digital marketing activity
 • Able to communicate in English fluenly

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead process to get consumer and category insights
 • 3-5 years of experience in marketing research
 • Experience in FMCG, QSR industry in a plus

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong exp. in B2B marketing
 • Can lead digital marketing activity
 • Able to communicate in English fluenly

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • must have knowledge of a wide range of marketing
 • Must be an excellent communicator
 • 15 years of experience in Marketing gained

22 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Coordinate with officials for sports events
 • Secure publicity on social media
 • Attract sponsors

22 hours ago

 

Applied
 • business partner
 • business development
 • partnership

22 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Marketing manager, Group Product manager
 • FMCG preferred in Food industry
 • Good English communication

22 hours ago

 

Applied
 • Develop new channels, analyse market movement
 • Channel promotion, develop strategy, planning
 • Knowledge and experience in Trade Marketing

27-Feb-17

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

27-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Prepare Marketing plan for introducing product.
 • Promote new product

27-Feb-17

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading trading
 • An opportunity to contribute Sales skills
 • An opportunity to receive attractive package

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years telemarketing experience
 • Basic English and Fluency in Thai
 • Good remuneration and benefits!

27-Feb-17

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

27-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

27-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree;Master’s Degree
 • Strong communication skill in English
 • At least 6 yrs experience in an analytics based

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

27-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลและประสานงาน ที่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและรักงานบริการ
 • ประสานงานด้านสื่อมวลชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานด้านการตลาด

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

27-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนการตลาด ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม
 • ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางใหม่ของการสื่อสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่คู่แข่งลงบนสื่อโฆษณาต่างๆ

27-Feb-17

 

Applied
 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

27-Feb-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmaceutical
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

27-Feb-17

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age; 35-40 years
 • Experience and knowledge of Automotive industry
 • Develop annual aftersales marketing plan

27-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 20-30 years; Thai Nationality
 • Fluent in Thai and English
 • degree in Sales/Marketing, or related field

27-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Work with a local brand leader in consumer goods
 • Enhance employee prospects with good career path
 • Bachelor’s degree in marketing

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Data analytic skills and marketing knowledge
 • Statistic programs using (SAP, SPSS or COGNOS)
 • Data report and presentation

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business, IT or Marketing
 • Exp 3 years in Digital Marketing, Social Media
 • Multinational background, Good in English

27-Feb-17

 

Applied
 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

27-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age between 26-33
 • 3-5 years in Statistic or finance or marketing
 • Bachelor's degree in related field

27-Feb-17

 

Applied
 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

27-Feb-17

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

27-Feb-17

 

Applied
 • Keep relationship with customer
 • Follow up to customer
 • Contact to customer

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

27-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อขยายเครือข่ายการค้ากับคู่ค้าตลาดเกาหลี
 • ติดต่อขยายเครือข่ายการค้าและบริการกับเอเจนซี่
 • จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดและโปรโมชั่น

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการทำตลาดออนไลน์ในสื่อต่างๆ ได้แก่ Facebook,IG
 • เพิ่มยอดผู้เข้าชมและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในสื่อ
 • ประสานงานติดต่อเอเจนซี่หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆ

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

26-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Being responsible for developing marketing plan
 • Executing brand equity via impactful marketing
 • Analyzing consumer, category and competitive

26-Feb-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.