• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Internal Communication
 • Excellent English Communication
 • Change Management

4 hours ago

 

Applied
 • GM Sales & Marketing, General Manager
 • Experience in Auto, Car preferred Luxury car
 • Good communication both Thai and English

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐาน
 • เพิ่มยอดขายปลีกทั้งน้ำมันใสและน้ำมันเครื่อง
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age between 24-30 years old
 • 2 years of experience in the Marketing field
 • Bachelor’s degree in Marketing or related field

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Brand Management
 • Marketing
 • Product Management

9 hours ago

 

Applied
 • Plan and execute customer events, workshops
 • University degree in Marketing
 • 5+ years of relevant experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

13 hours ago

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

19 hours ago

 

Applied
 • Multinational FMCG Company in Bangkok, Thailand
 • Managerial-Level Position
 • Build a Great Career

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in selling condominium or residences
 • Experiences in Real Estate business is preferable
 • Good command in English

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Visit and talk to the owners about their property
 • Estimate the value of the property.
 • Market and promote properties for sale.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 year working experience in secretary/marketing
 • good communication skill in English (Preferbly JPG
 • Supported 1 Japanese Manager

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • การตลาดด้าน Network Marketing 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอ่าน พูด เขียน เป็นอย่างดี

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน, การทำ PR
 • บุคลิกดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดงาน Event จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ และดำเนินงานด้านการตลาดของสำนักพิมพ์
 • วางแผนงานด้านการตลาด นำเสนอ และปฏิบัติ
 • จัดกิจกรรมทางการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้าในเครือฯ

19 hours ago

 

Applied
 • Responsible for Modern Trade Channel especially
 • Monitoring Sales Performance and Market
 • Sale Experience at least 4 years

19 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด,การขาย
 • มีประสบการณ์บริหารงานหน้าร้าน 3 ปีขึ้นไป

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • At least Bachelor‘s Degree in Computer Engineering
 • Experience in designing for mobile application
 • Represent the company at exhibitions, events

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing manager, Senior Product manager
 • Personal Loan, Banking, Micro Finannce
 • Good Attitude and Dynamic

19 hours ago

 

Applied
 • Work for online booking company
 • Grow the business in Thailand
 • Play a key role in Company growth

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานด้านการตลาด การจัดกิจกรรมของศูนย์
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในงานการตลาด

19 hours ago

 

Applied
 • High school diploma or GED; 2 years experience
 • Business Administration, Marketing, Hotel and Rest
 • Responsible for proactively soliciting

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Unique opportunity to shape brand new marketing
 • 5+ years of experience required.
 • Fluency in English and Thai needed.

25-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

25-Jun-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree or higher in marketing
 • Excellent understanding of the full marketing mix
 • Creative and analytical skills

25-Jun-17

 

Applied
 • Leading Thailand food retailer
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

25-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

24-Jun-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3 years experience
 • Bachelor / Master Degree
 • 5day-work/wk,competitive salary,accident insurance

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Category management, Distributor&Dealer management
 • FMCG, consumer product, IT (preferred)
 • Asia Market, Good command of English

24-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any filed
 • 0-6 years experiences as Industrial Marketing
 • Good Interpersonal and Communication

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years experience in consumer goods marketing
 • FMCG – Fast and Dynamic Category
 • Proven leadership skills & ability to manage teams

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in marketing
 • 5+ years sales & business development
 • 8+ years experience piloting new business lines

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in marketing
 • 4+ years experiences in distribution management
 • Strong interpersonal and analytical skills

23-Jun-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality, aged 28 – 40
 • Bachelor or master degree in Marketing
 • 5 years of experience in planning marketing

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การตลาด
 • ประสบการณ์ 3ปี ขึ้นไปด้านการตลาด
 • มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดออนไลน์เป็นอย่างดี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานในการจัดทำEvent Marketing
 • จัดทำเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขาย
 • ศึกษาตลาดและวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • FMCG , marketing
 • FMCG , marketing
 • FMCG , marketing

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • digital marketing
 • marketing service
 • CRM

23-Jun-17

 

Applied
 • 2-3 years experience in retial and outright sales
 • Good command of English, proven sales track record
 • Commission, social security, accomodation provided

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

23-Jun-17

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

23-Jun-17

 

Applied
 • marketing/ brand/ assistant manager of coffee shop
 • understand Thai coffee drinker, customer behavior
 • franchise business, restaurant, coffee shop, cafe

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor in Marketing or related field
 • Min 8 years’ exp in Trade Marketing/Brand activati
 • Experience from Fashion Retail is highly desirable

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความใฝ่รู้ในงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.