• เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์เชิงการตลาด

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin or related
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Sales field

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี (มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพ
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี (สาขาการตลาด)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดูดี มีความน่าเชื่อถือ

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male only, Age 25-35 years old
 • 3-5 years up exp in Marketing of manufacturing
 • Good in English (Toeic 500 up)

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing/ Economics
 • 13 yrs+ exp as Sales & Marketing, Auto Leasing
 • Good Command of English

24-Jul-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาวิศวกร
 • สามารถพูด,เขียน,อ่าน ภาษาอังกฤษได้

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing or related
 • 5-8 yrs+ exp as marketing/ auto leasing business
 • Good Command of English

22-Jul-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.