• เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

4 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

4 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • 5 years experiences working in Brand Manager Mkt
 • Sales field in food company
 • Fluent in English

17 hours ago

 

Applied
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง ชาย สัญชาติไทย

10-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Provide strategic thinking, and good business
 • Execute and follow up marketing programs
 • Work with Agency to develop IMC plan

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

09-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing director
 • FMCG, Consumer goods
 • Dynamic and Initiative

09-Dec-16

 

Applied
 • To be part of leading Japanese company
 • To utilize your skills in sales and marketing
 • Attractive remuneration package

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excellent understanding of online media planning
 • Strong analytical skills
 • Opportunity to work with Prestige client

09-Dec-16

 

Applied
 • Min. 2 year experience in Sales & Marketing.
 • Candidate must possess at least Diploma.
 • Excellent spoken and written English.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดในด้านการจัดงาน EVENT
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Photoshop

09-Dec-16

 

Applied
 • Digital agency experience is plus
 • Search Engine Management / SEO experience is plus
 • passion in cosmetic or beauty is big plus

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

09-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25-40
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • 3 - 5 years working experience in corporate client

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Formulate integrated marketing plans
 • Marketing communication and brand development
 • Digital marketing campaigns & customer experience

09-Dec-16

 

Applied
 • Customer Engagement
 • Local Store Marketing
 • Budget Management

09-Dec-16

THB120k - 160k /month

Applied
 • Marketing, advertisement, graphic design, marcom
 • Junior level, marketing communication, consumer
 • International marketing, kitchen appliance, media

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience of sales or customer service
 • Bachelors degree
 • Necessary : Thailand (Native), English(Fluent)

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Marketing plan, PR
 • Market, Competitor research
 • Marketing communication

09-Dec-16

 

Applied
 • Google Analytics/Adwords ,Search/GDN
 • Marketing
 • Facebook, Instagram, Keyword research

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี เท่านั้น
 • ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี เท่านั้น
 • ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master’s degree in Marketing
 • Thai nationality, female only
 • Direct marketing experience in fashion retail

09-Dec-16

 

Applied
 • at least bachelor degree in marketing or related
 • 5 years in retail operation scope
 • good English, good presentation

09-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationals or Chinese Natives
 • Chinese Social Media Marketing
 • Minimum 3 years of work experience

09-Dec-16

 

Applied
 • Driving integrated marketing campaigns
 • Developing, monitoring marketing plans & strategy
 • Developing CRM

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor’s degree in related fields
 • Age over 25 years old, Thai nationality
 • Merchant mindset with performance marketing

09-Dec-16

 

Applied
 • Experience in B2B Marketing with MNC
 • Master Degree graduation is required
 • Strong command of English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานการตลาดอย่างน้อย 2 - 3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูดและการเขียน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Trade Marketing
 • Product Management
 • Product Portfolio

09-Dec-16

THB120k - 160k /month

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดในด้านการจัดงาน EVENT
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Photoshop

09-Dec-16

 

Applied
 • Minimum hold of Bachelor’s Degree
 • 1+ years working experience in sales / marketing
 • Great command of both spoken and written English

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย, หญิง
 • อายุ(ปี): ทุกช่วงอายุ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Response on sales volumes Motorcycle Hire Purchase
 • Analyzed sales performance
 • Set annual promotion plan of Motorcycle Hire Purch

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Background in Consumer or Healthcare products
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

08-Dec-16

 

Applied
 • Careful and good team work
 • Prefer working on-site
 • Love reading, watching and searching

08-Dec-16

 

Applied
 • Generous benefit and salary package
 • Minimum 4 years of experience in marketing field
 • Opportunity to with leading electronic brand

08-Dec-16

 

Applied
 • Outgoing and engaging
 • 5 years in a Senior Role PR in upscale hotels
 • Excellent interpersonal, communication and organis

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing
 • สามารถ ฟัง/ พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Assisting the Secretary General
 • Good knowledge of the printing industry
 • Assisting TICC events and projects as assigned

08-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด, โภชนาการ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 0-3 years experience and have experience in Catego
 • A good problem solver, a team player

08-Dec-16

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายขาย
 • พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีประสบการณ์ อสังหาริมทรัพย์ พิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

08-Dec-16

 

Applied
 • 5 years experience in RETAIL, cosmetics preferred
 • Strong command of English
 • Strong in marketing and brand management

08-Dec-16

 

Applied
 • Channel marketing,Shopper & Consumer marketing
 • FMCG Experience
 • Good in English

08-Dec-16

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้าน สารสนเทศ หรือบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการตลาด การขาย ทางด้าน IT
 • เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าให้ทราบทิศทางธุรกิจ

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.