• วุฒิ ป.ตรีสาขาการตลาดหรือด้านอื่น ๆ
  • มีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษาะในการคิดวิเคราะห์เชิงกลุยทธ์ได้ดี

21-Nov-16

 

Applied
  • Food Science Education & Sales Experience is AVG
  • SME company with reasonable income and benefit
  • Manage sales target & relation with distributor

14-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.