• วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
  • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

26-Jul-17

 

Applied
  • อายุระหว่าง 30-40 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

23-Jul-17

 

Applied
  • ดูแลลูกค้าของบริษัทให้มียอดขายต่อเนื่อง
  • ดำเนินงานด้านขายทาง Online
  • ประสานการตลาดกับ Supplier

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.