• Marketing Executive
  • Sales and Marketing
  • Marketing Export

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้องค์กร
  • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ส่งเสริมแนวทางการขายผลิตภัณฑ์

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.