• ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้องค์กร
  • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ส่งเสริมแนวทางการขายผลิตภัณฑ์

23-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.