• ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้องค์กร
 • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ส่งเสริมแนวทางการขายผลิตภัณฑ์

14 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์ภาวะการแข่งขันกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สำรวจตลาดและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด
 • สร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี
 • เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • รักษาลูกค้าเก่า และขยายไปยังลูกค้าใหม่

24-Feb-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing Executive
 • Sales and Marketing
 • Marketing Export

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ภาวะการแข่งขันกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สำรวจตลาดและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด
 • สร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.