• ขายหรือให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์หรือเครน
 • บริหารทีมขาย
 • วิเคราะห์ตลาด

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Assistant Marketing Manager
 • Marketing
 • PR

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years' experience at a senior level
 • Excellent written and verbal English & Thai
 • Manufacturing industry exposure.

23 hours ago

 

Applied
 • Prepare strategy for brand building, yearly market
 • Experience in marketing, sales, trade.
 • Good command of spoken and written English.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist in development and implementation of Trade
 • Ensure timely and efficient implementation
 • Co-ordinate the execution of Trade Marketing

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in Brand Management.
 • Flexible to travel upcountry.
 • Good attitude and interpersonal skill.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ได้ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี จะพิจาณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • Perform sales activities, contact oversea customer
 • Exp. 1-2 year in Sales or Marketing function
 • Good command of English or French language

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 23-30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การบริหาร
 • มีความรู้และประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Traslating Thai staff and Japanese management
 • Take care of customer enquiries
 • Analyses market trends, demand and competitor

21-Mar-17

 

Applied
 • Experience in OEM or OES of automotive field
 • Good command of English
 • Delivery control and order receiving

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่
 • ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและฝ่ายผลิตในบริษัท
 • เพศชาย / หญิง - อายุ 25 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

 

Applied
 • 2-4 years' working experience
 • Excellent level of English
 • Salary 37K to 45K

21-Mar-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • 1 - 3 years working expereince
 • Good command of English

21-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female
 • B.A in Business Administration or related field
 • Welcome a new graduataion

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develops and organizes short-team and long term
 • Conduct market analysis and gather market info
 • Develops marketing plans and strategies of company

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in spare parts sales
 • Creatively sales promotion and marketing strategy
 • Being company representative for spare parts sales

21-Mar-17

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Export Sales & Marketing Background
 • Male, age 40-45 years old. Thai Nationality.

21-Mar-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • BA/BS degree or equivalent practical experience
 • Male/Female 28 - 40 years old.
 • 5+ years food service sales experience

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำ content สำหรับเผยแพร่ บน social media
 • ดูแล website และ social media
 • จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆสำหรับการตลาด

21-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 2 ปี
 • อัพเดทเว็บไซด์ และ โพส FB
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ SEO, SEM , Social Network

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

20-Mar-17

 

Applied
 • Marketing
 • Hustler
 • Fast Growth

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Manager
 • Construction Material Soulution
 • คิดกลยุทธ์และแคมเปญการตลาด

20-Mar-17

 

Applied
 • Degree level with formal training in Sales
 • 3-5 years commercial experience
 • Strong analytical, negotiation

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree level with formal training in Sales
 • 3-5 years commercial experience
 • Capable to work in a team environment

20-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female age above 25 years old
 • Bachelor degree in business, marketing
 • Leading monthly & seasonal marketing campaigns

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain existing clients & bring in new clients
 • Build a strong relationship with concerned parties
 • Manage & execute sales plan as set target

20-Mar-17

 

Applied
 • experience in aftersales marketing
 • Experience in marketing planning for aftersales
 • Support over all aftersales project management

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Analysis
 • Promotion Analysis
 • Excel Advance

19-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้เรื่อง PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • เจ้าหน้าที่การตลาด เรื่อง PPE
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE

18-Mar-17

 

Applied
 • เงินเดือน 1. ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • สวัสดิการ 1. โบนัสประจำปี 2. เบี้ยขยัน 3. พักร้อน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ทุนบุตรเรียนดี,เงินช่วยเหลือ

18-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • work in one of the biggest Japanese manufacture
 • work independently and fully utilize your skills
 • Degree in Business Administration or any related

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Computer Literate in Microsoft Office
 • Good communication in English

17-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, age 22-38 years
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Experience in marketing and sale skill

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลกิจกรรมด้านการขายและการตลาด
 • วางแผนกระตุ้นยอดขาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดัน

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier
 • ส่งมอบรายละเอียดงาน คิด Wording

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Online Marketing Executive - Industrial components
 • Plan / Manage and new implement of online shopping
 • Identify new trends in digital marketing, evaluate

07-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.