• วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
 • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
 • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
 • ประสบการณ์งานขาย 2-3 ปี
 • สามารถเดินทาง/ พำนักชั่วคราวในพม่าได้

24-Oct-16

 

Applied
 • Manage outsourced agency to develop
 • Manage content in company’s website
 • Co-ordinate HQ in Japan to develop product

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

 

Applied
 • วางแผน Online เพื่อเพิ่ม traffic ให้กับเวปไซต์
 • คิดแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่ม Engagement ในเฟสบุคIG
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.