• เพศ ชาย / หญิง ศ
 • อายุ 27 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกิจกรรมกาาขาย และปฏิบัติ ตามแผนงานการขาย
 • แผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภํณฑ์
 • ส่งเสริม และรักษาภาพลักษณ์องค์กร Band Identity

20-Apr-17

 

Applied
 • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

19-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

18-Apr-17

 

Applied
 • 7 years’ experience in trade Marketing
 • Experience in modern trade and traditional channel
 • Superior management skills

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering major Mechanical
 • 3 years exp. in selling/ marketing industrial
 • Wide business contracts of key personnel

18-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

17-Apr-17

 

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

17-Apr-17

 

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

17-Apr-17

 

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

17-Apr-17

 

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

17-Apr-17

 

Applied
 • Experience in brand building and strategy
 • Experience in implementing annual marketing plan
 • Experience in the FMCG retail industry, furniture

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารการตลาดหรือบริหารธุรกิจ
 • ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
 • สามารถใช้ Nielsen และ SAP

17-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Business or Computer related faculty
 • Strong knowledge of payment industry is a plus
 • Experience in doing market research

12-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.