• พัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆและงานอื่นๆ
 • เป็นผู้นำ พัฒนาทีมงานขาย ให้แนวทางในการทำงาน

13 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูล
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
 • หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์, การตลาด, บริหารธุร
 • มีทัศนคติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

13 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • 0 - 5 years' experience in trade marketing
 • Have initiative and strategic thinking

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in brand building and strategy
 • Experience in implementing annual marketing plan
 • Experience in the FMCG retail industry, furniture

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

22-May-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ บริหาร สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์,

22-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด
 • มีประการณ์การทำงาน 0 - 4 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป

22-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22-May-17

 

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22-May-17

 

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22-May-17

 

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22-May-17

 

Applied
 • Marketing
 • ebook
 • coordinate

22-May-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-35 years old
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 5-7 years working experience in marketing

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ และมีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

20-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ศ
 • อายุ 27 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ทางดานการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
 • สำรวจรูปแบบสินค้าที่ต้องการและทำรายงานสินค้า

17-May-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ บริหาร สินค้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำ
 • เพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์,

15-May-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

15-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.