• มีประสบการณ์ด้านการตลาด
 • ใช่สื่อด้านออนไลน์
 • ชอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 20 -35 ปี
 • มีทักษะการขาย พูดจาสุภาพ เอาใจใส่ลูกค้า

27-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • วางแผนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้วางนโยบายไว้

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Stubhub (an eBay company)
 • Digital marketing, SEO/SEM, affiliates, emailing
 • Marketing strategy, budget, campaigns,

24-Jul-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

23-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์
 • บริหารจัดการตลาดทุก ๆ ด้าน จากผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.