• อายุ 22-30 ปี, ปริญญาตรีการตลาด นิเทศฯ
  • การขายสืื่อโฆษณา Digital Media การสื่อสารการตลาด
  • การสร้างแบรนด์ วางแผนและทำการตลาดแบบครบวงจร

13-Jan-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.