• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

27-Apr-17

 

Applied
  • Degree in Business Administration, MBA is a plus
  • 3 years plus experiences in Sales & Marketing
  • Self-Confident,Positive / Can do attitude

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
  • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ได้ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี จะพิจาณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.