• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

10-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.