• ดำเนินกิจกรรมการขาย รวมถึงการเข้าพบลูกค้า
  • วางแผนงานการจัดงานของ Organizer ประจำปี
  • ประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 - 10

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.