• Thai nationality only
 • At least 3 years experiences
 • -

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ,ภาษารัสเซียได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง , ชาย
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) 2 - 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • 2 - 3 years events breakground
 • 30 - 35 years old, Female
 • Good command in English

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • สามารถเป็นพิธีกร หรือ MC ได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดตามงานขาย

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • สามารถเป็นพิธีกร หรือ MC ได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ติดตามงานขาย

20-Oct-16

 

Applied
 • Thai nationality, age 25 – 33 years old
 • Bachelor’s degree Marketing, Business Management
 • Good English language communication skills

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.