• วุฒิปริญญาตรี สาขาทุกสาขา
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel, Word ได้

2 hours ago

 

Applied
  • Male/Female Age between 25 - 30 years old.
  • Minimum 2 years working experience
  • Customer service mind

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Male / Female age above 23 years old
  • Bachelor degree in business, marketing
  • Leading monthly & seasonal marketing campaigns

21-Jun-17

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.