• วุฒิปริญญาตรี สาขาทุกสาขา
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel, Word ได้

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, MBA is a plus
 • 3 years plus experiences in Sales & Marketing
 • Self-Confident,Positive / Can do attitude

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age between 25 - 30 years old.
 • Minimum 2 years working experience
 • Customer service mind

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป วิชาเอก ด้านการตลาด
 • ประสบการณ์ ด้านการตลาดหรือการวิจัยตลาด
 • ดูแลการทำงานของทีมการตลาด

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in marketing with background in real es
 • Creative, initiativeproactive, result and customer
 • Control budget of each project assigned

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • Sales Co-ordinator
 • Industrial sales

21-May-17

Salary negotiable

Applied
 • able to work for one of the biggest Japanese
 • opportunity to work outside of Thailand
 • able to brash up your negotiation skills

20-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.