• สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21 – 34 ปี
 • ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan marketing and activity plan based on branding
 • Analyze market trends and recommend changes
 • Prepare and adhere to budgets

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • Good Salary
 • Good Benefit

5 hours ago

 

Applied
 • Male/ female, aged 28 years old and above
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • 5 years working experience in marketing com

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีใบขับขี่รถยนต์

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or Master degree in Marketing , Others
 • Experience 5-10+ years of Sales ,Electronics
 • Positive thinking , Good personality relationship

15 hours ago

 

Applied
 • Corporate Communication
 • Corporate Design
 • Marketing Strategy

15 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in digital-related fields
 • Fluency in Thai and English, computer literacy
 • Excellent and effective communication,presentation

15 hours ago

 

Applied
 • At least 2-3 years of TV program sales and acquisi
 • Good English communication skills
 • Experience in TV Commercial Post Production

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General understanding of direct marketing
 • Responsible for all digital marketing efforts
 • Develop a Social Media strategy

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong branding experience
 • Rebranding
 • Marketing

15 hours ago

 

Applied
 • Males or Female 30-40 years old, Thai nationality
 • 3-5 years experience in Marketing (Manager Level)
 • Luxury Product and High-end Marketing Knowledge

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai National Only
 • Diploma or Degree in related field
 • Experience in user acquisition

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Implementing and ensuring timely delivery
 • Gathering accurate and relevant information
 • Supporting the organization of fairs

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Business Admin
 • 3 years working experience in marketing
 • including search engine marketing.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International marketing of FMCG Consumers&Beverage
 • Cooperate brand blueprint and regional platform
 • Creating a brand plan/ brand strategy

15 hours ago

 

Applied
 • Marketing Executive
 • Communication Executive
 • IT Marketing & Communication

05-Dec-16

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Communication Manager
 • IT Marketing & Communication

05-Dec-16

 

Applied
 • 5 years exp in Digital Agency
 • Strong Digital and Social media knowledge
 • Good command of English

05-Dec-16

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

05-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in producing creative content
 • 2 years of experience
 • Creative writing skills and a strong visual eye

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • BA/BSc in Marketing or related field
 • Excellent verbal and written communication skills
 • five years’ experience within the Travel & Tourism

05-Dec-16

 

Applied
 • BA/BSc in Marketing or related field
 • Excellent verbal and written communication skills
 • two years’ experience within the Travel & Tourism

05-Dec-16

 

Applied
 • degree and at least 2 years’ work experience
 • Marketing experience using new technology
 • Strong written and verbal communication

05-Dec-16

 

Applied
 • Government Affairs dealing and engagement
 • Collaborate with PR team, research Communications
 • Engage influential government/policy, tech startup

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Application TV Online
 • Expand New user experience for application
 • English skill fluently

05-Dec-16

 

Applied
 • Managing media communication sales strategy
 • Proactively managing client relationships
 • Being responsible for media sales performance

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Developing corporate PR strategies
 • Analyzing and identifying the company image
 • Being responsible for editorial directions

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Event Marketing
 • Marketing Communications
 • Brand Management

05-Dec-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Marketing
 • Revenue growth
 • Customer experience improvement

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Trading Food and Steel
 • English TOEIC
 • negotiations, budget control

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 28-40 ปี (รับ 2-3 อัตรา)
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years of TV program sales and acquisi
 • Good English communication skills
 • Experience in TV Commercial Post Production

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

03-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

02-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์และไปต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • Location : Sukhumvit
 • Salary : 50 - 100K
 • Working Hours : Mon - Fri

02-Dec-16

 

Applied
 • Formulate integrated marketing plans
 • Marketing communication and brand development
 • Digital marketing campaigns & customer experience

02-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 4 year experience in sales and marketing
 • Minimum 2 year experience in Brand Building
 • Experience in home appliances will be advantage

02-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ
 • หาช่องทางใหม่ๆในการทำประขาสัมพันธ์แบรนด์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Branding, Strategic Commutations
 • Corporate Social Responsibility,Crisis Management
 • Total staff under supervision of over 50 staff

02-Dec-16

 

Applied
 • Brand strategy
 • Financial control
 • Marketing Communication and Consumer research

02-Dec-16

 

Applied
 • Male or female / Aged between 35-40 years old
 • Advanced degree in SEO management or online
 • Excellent analytical and problem solving skills

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years’ experience in E-Business Marketing
 • Degree in Economics/ Marketing or related fields
 • Knowledge of online trading is preferred

02-Dec-16

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • สร้างแบรนด์และวางแผนการตลาด
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง บริหารในสายงานงานการตลาด
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี เท่านั้น
 • ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี เท่านั้น
 • ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • media planning and buying
 • Google AdWords
 • Facebook

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Research
 • quantitative Research
 • questionaires

02-Dec-16

 

Applied
 • Marketing Research
 • Research project
 • English

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.