• วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด , อายุ25ปีขึ้นไป
  • เงินเดือนตามตกลง, เพศชาย/หญิง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานสนุก เปิดกว้างทางความคิด

24-Mar-17

 

Applied
  • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
  • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
  • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

18-Mar-17

 

Applied
  • ติดต่อประสานงานกับสถานบันต่างๆ
  • จัดงาน Event ตามเทศกาล
  • ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค

18-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.